Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 23 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Den eld som följer himlaljusen.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Den eld som följer himlaljusen.
   

Derifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.
erifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.    

Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.
2. Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.    

Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?
3. Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?    

Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.
4. Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
23 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET