Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 29 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.
   

Då gick jag till ett annat ställe, från öknen öster ut om det berget, hvilket jag hade nalkats.
å gick jag till ett annat ställe, från öknen öster ut om det berget, hvilket jag hade nalkats.    

Der såg jag träd af bestämt värde, i synnerhet dem, som frambringa välluktande droger, rökelse och Myrrha, och trän olika hvarandra.
2. Der såg jag träd af bestämt värde, i synnerhet dem, som frambringa välluktande droger, rökelse och Myrrha, och trän olika hvarandra.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
29 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET