Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 87 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

De fyra ärkeänglarnas ankomst.

DRÖMSYNERNAS BOK

De fyra ärkeänglarnas ankomst.
   

Återigen såg jag dem, då de begynte stånga och uppsluka hvarandra; och jorden ropade.
terigen såg jag dem, då de begynte stånga och uppsluka hvarandra; och jorden ropade.    

Och åter upplyfte jag mina ögon mot himmelen och såg en syn, och se, ur himmelen framkommo några (1), som liknade hvitklädda människor. En (2) trädde ut ur den orten, och tre med honom.
2. Och åter upplyfte jag mina ögon mot himmelen och såg en syn, och se, ur himmelen framkommo några (1), som liknade hvitklädda människor. En (2) trädde ut ur den orten, och tre med honom.    

Och de trenne, som kommit sist, fattade mig vid handen och togo mig upp och bort från jordens släkte och förde mig till ett högt beläget ställe (3) och visade mig ett torn högt öfver jorden, högre än alla berg.
3. Och de trenne, som kommit sist, fattade mig vid handen och togo mig upp och bort från jordens släkte och förde mig till ett högt beläget ställe (3) och visade mig ett torn högt öfver jorden, högre än alla berg.    

Och de sade: blif kvar här, tilldess du får se, hvad som skall komma öfver dessa elefanter, kameler och åsnor, öfver stjernorna och öfver alla korna.
4. Och de sade: blif kvar här, tilldess du får se, hvad som skall komma öfver dessa elefanter, kameler och åsnor, öfver stjernorna och öfver alla korna.    


1 Fyra ärkeänglar. 2 Mikael. 3 Det jordiska paradiset.

1 Fyra ärkeänglar. 2 Mikael. 3 Det jordiska paradiset.
   


Nätutg: Detta kapitels vers 1 och vers 4 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitels vers 1 och vers 4 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
87 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET