Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 100 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Syndarna förgör varandra. De fallna änglarnas dom. De rättfärdigas trygghet. Ytterligare verop mot syndare.

ENOCHS EPISTEL

Syndarna förgör varandra. De fallna änglarnas dom. De rättfärdigas trygghet. Ytterligare verop mot syndare.
   

I dessa dagar skola fäderne blifva nedstötta med sina barn i hvarandras närvaro; och bröder med sina bröder skola falla döde, tilldess en ström skall flyta af deras blod.
dessa dagar skola fäderne blifva nedstötta med sina barn i hvarandras närvaro; och bröder med sina bröder skola falla döde, tilldess en ström skall flyta af deras blod.    

Ty en man skall icke afhålla sin hand från sina barn, ej heller från sina barnabarn, hans nåd skall det vara, att döda dem. Ej heller skall syndaren afhålla sin hand från sin hedrade broder. Från dagens början till solens nedgång skall slagtandet fortfara.
2. Ty en man skall icke afhålla sin hand från sina barn, ej heller från sina barnabarn, hans nåd skall det vara, att döda dem. Ej heller skall syndaren afhålla sin hand från sin hedrade broder. Från dagens början till solens nedgång skall slagtandet fortfara.    

Hästen skall vada till sitt bröst och vagnen skall nedsjunka till sin axel i syndares blod.
3. Hästen skall vada till sitt bröst och vagnen skall nedsjunka till sin axel i syndares blod.    

I dessa dagar skola änglarne nedstiga i dolda gömställen och hopsamla på en plats alla, som hafva deltagit i missgerningar. På den dagen skall den Aldrahögste uppstå, för att verkställa den stora domen på alla syndare,
4. I dessa dagar skola änglarne nedstiga i dolda gömställen och hopsamla på en plats alla, som hafva deltagit i missgerningar. På den dagen skall den Aldrahögste uppstå, för att verkställa den stora domen på alla syndare,    

och att åt de heliga änglars vård öfverlemna alla de rättfärdiga och heliga, på det de må beskydda dem likasom en ögonsten, tilldess hvarje ondska och hvarje missgerning blir till intet gjord. Om de rättfärdige sofva med säkerhet eller ej, det skola visa män då noga märka.
5. och att åt de heliga änglars vård öfverlemna alla de rättfärdiga och heliga, på det de må beskydda dem likasom en ögonsten, tilldess hvarje ondska och hvarje missgerning blir till intet gjord. Om de rättfärdige sofva med säkerhet eller ej, det skola visa män då noga märka.    

Och jordens söner skola förstå hvarje ord i denna bok, vetande att deras rikedomar ej kunna frälsa dem från förderfvet af deras brott.
6. Och jordens söner skola förstå hvarje ord i denna bok, vetande att deras rikedomar ej kunna frälsa dem från förderfvet af deras brott.    

Ve eder, J syndare, när J skolen lida för de rättfärdigas skull på det stora bekymrets dag, skolen brännas i elden och belönas, efter som J handlat hafven.
7. Ve eder, J syndare, när J skolen lida för de rättfärdigas skull på det stora bekymrets dag, skolen brännas i elden och belönas, efter som J handlat hafven.    

Ve eder, J vrånghjertade, som ären vaksame att erhålla en fullständig kunskap om ondt och att upptäcka rysligheter. Ingen skall bistå eder.
8. Ve eder, J vrånghjertade, som ären vaksame att erhålla en fullständig kunskap om ondt och att upptäcka rysligheter. Ingen skall bistå eder.    

Ve eder, J syndare, ty med edra munnars ord och edra händers verk hafven J begått ogudaktighet; i lågan af en brinnande eld skolen J brännas.
9. Ve eder, J syndare, ty med edra munnars ord och edra händers verk hafven J begått ogudaktighet; i lågan af en brinnande eld skolen J brännas.    

Och nu veten J, att änglarne skola efterfråga edert uppförande i himmelen; i solen, månan, och stjernorna skola de forska efter edra synder; ty på jorden utöfven J domsrätt öfver de rättfärdiga.
10. Och nu veten J, att änglarne skola efterfråga edert uppförande i himmelen; i solen, månan, och stjernorna skola de forska efter edra synder; ty på jorden utöfven J domsrätt öfver de rättfärdiga.    

Hvarje moln skall bära vittnesbörd emot eder; snön, daggen och regnet; ty alla skola afhållas från eder, på det de icke måtte nedfalla på eder, ej heller blifva tjenliga för edra brott.
11. Hvarje moln skall bära vittnesbörd emot eder; snön, daggen och regnet; ty alla skola afhållas från eder, på det de icke måtte nedfalla på eder, ej heller blifva tjenliga för edra brott.    

Bringen nu således helsningar till regnet, att det icke må tillbakahållas, utan nedfalla på eder, och till daggen, om den har emottagit af eder guld och silfver.
12. Bringen nu således helsningar till regnet, att det icke må tillbakahållas, utan nedfalla på eder, och till daggen, om den har emottagit af eder guld och silfver.    

Men då frost, snö, köld, hvarje snöblandad vind och hvarje lidande, som åtföljer dem, nedfalla på eder; då skolen J uti dessa dagar blifva ytterst oförmögne att uthärda dem.
13. Men då frost, snö, köld, hvarje snöblandad vind och hvarje lidande, som åtföljer dem, nedfalla på eder; då skolen J uti dessa dagar blifva ytterst oförmögne att uthärda dem.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
100 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET