Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Förskräckelser för syndarna på domens dag. Den motsatta lyckan för de rättfärdiga på jorden.

HENOCHS EPISTEL

Förskräckelser för syndarna på domens dag. Den motsatta lyckan för de rättfärdiga på jorden.
   

I de dagarna, då han sänder öfver eder pinans eld, hvart viljen I fly och rädda eder? Och när han skickar sitt ord till eder, skolen I då icke blifva förfärade och bäfva?
de dagarna, då han sänder öfver eder pinans eld, hvart viljen I fly och rädda eder? Och när han skickar sitt ord till eder, skolen I då icke blifva förfärade och bäfva?    

Alla ljusen skola skälfva af stor räddhåga och hela jorden varda förskräckt och darra.
2. Alla ljusen skola skälfva af stor räddhåga och hela jorden varda förskräckt och darra.    

Och alla änglarna skola fullgöra sina uppdrag och söka dölja sig för den som är stor i härlighet, och jordens barn skola bäfva och frukta. Och I, o syndare, ären förbannade för evigt och hafven ingen frid.
3. Och alla änglarna skola fullgöra sina uppdrag och söka dölja sig för den som är stor i härlighet, och jordens barn skola bäfva och frukta. Och I, o syndare, ären förbannade för evigt och hafven ingen frid.    

Rädens icke, I de rättfärdigas själar, och hoppens på den dag, då I skolen dö i rättfärdighet.
4. Rädens icke, I de rättfärdigas själar, och hoppens på den dag, då I skolen dö i rättfärdighet.    

Och sörjen icke, därför att eder själ i stor bedröfvelse och jämmer och suckan och bekymmer far ned i dödsriket och därför att eder kropp ej under eder lefnad fann hvad eder godhet förtjänat - men under eder lefnadstid hafva syndare varit till, i förbannelsens och straffets tid.
5. Och sörjen icke, därför att eder själ i stor bedröfvelse och jämmer och suckan och bekymmer far ned i dödsriket och därför att eder kropp ej under eder lefnad fann hvad eder godhet förtjänat - men under eder lefnadstid hafva syndare varit till, i förbannelsens och straffets tid.    

Och när I dött, säga syndarna om eder: Liksom vi dö, så hafva de rättfärdiga dött, och hvad gagn hade de af sina verk?
6. Och när I dött, säga syndarna om eder: Liksom vi dö, så hafva de rättfärdiga dött, och hvad gagn hade de af sina verk?    

Se, liksom vi, hafva de dött i bekymmer och mörker, och hvilken fördel hafva de framför oss? Hädanefter äro vi lika.
7. Se, liksom vi, hafva de dött i bekymmer och mörker, och hvilken fördel hafva de framför oss? Hädanefter äro vi lika.    

Och hvad skola de få därför, och hvad skola de skåda i evighet? Ty se, äfven de hafva dött, och från den stunden och i all evighet få de icke se ljuset.
8. Och hvad skola de få därför, och hvad skola de skåda i evighet? Ty se, äfven de hafva dött, och från den stunden och i all evighet få de icke se ljuset.    

Jag säger eder, I syndare, det är eder nog att äta och dricka och afkläda människorna och roffa och synda och förvärfva eder skatter och se goda dagar.
9. Jag säger eder, I syndare, det är eder nog att äta och dricka och afkläda människorna och roffa och synda och förvärfva eder skatter och se goda dagar.    

Hafven I väl sett hur de rättfärdigas ände var frid, emedan intet slags våldsdåd vardt funnet hos dem allt intill deras dödsdag?
10. Hafven I väl sett hur de rättfärdigas ände var frid, emedan intet slags våldsdåd vardt funnet hos dem allt intill deras dödsdag?    

Och de gingo under och vordo, som om de icke hade varit, och i bedröfvelse foro deras själar ned i dödsriket.
11. Och de gingo under och vordo, som om de icke hade varit, och i bedröfvelse foro deras själar ned i dödsriket.    


Nätutg: Detta kapitels vers 5, sista meningen, är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versdel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitels vers 5, sista meningen, är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versdel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET