Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 105 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Gud och Messias skall förena sig med människorna.

ENOCHS EPISTEL

Gud och Messias skall förena sig med människorna.
   

I dessa dagar, säger Herren, skola de ropa till jordens barn och förmå dem att lyssna till sin vishet. Visen dem, att J ären deras ledare; Och att vedergällning skall äga rum öfver hela jorden;
dessa dagar, säger Herren, skola de ropa till jordens barn och förmå dem att lyssna till sin vishet. Visen dem, att J ären deras ledare; Och att vedergällning skall äga rum öfver hela jorden;    

ty jag och min Son skola för evigt hålla samqväm med dem på redlighetens vägar, medan de ännu äro i lifvet. Fred skall vara med eder. Glädjens, rättrådighetens barn, i sanningen.
2. ty jag och min Son skola för evigt hålla samqväm med dem på redlighetens vägar, medan de ännu äro i lifvet. Fred skall vara med eder. Glädjens, rättrådighetens barn, i sanningen.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
105 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET