Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 17 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar (kap. 17 - 36).
Över jordens lägre rymder.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar (kap. 17 - 36).
Över jordens lägre rymder.
   

Och de togo mig bort till ett ställe, där det fanns skepnader, som liknade flammande eld och som, när som helst de ville, visade sig i människogestalt.
ch de togo mig bort till ett ställe, där det fanns skepnader, som liknade flammande eld och som, när som helst de ville, visade sig i människogestalt.    

Och de förde mig till stormvindens hemvist och upp på ett berg, hvars spets räckte upp i himmelen.
2. Och de förde mig till stormvindens hemvist och upp på ett berg, hvars spets räckte upp i himmelen.    

Och jag såg skinande platser och åskan vid deras gränser och i djupet en brinnande pilbåge och pilar och ett koger och ett flammande svärd och alla blixtarna.
3. Och jag såg skinande platser och åskan vid deras gränser och i djupet en brinnande pilbåge och pilar och ett koger och ett flammande svärd och alla blixtarna.    

Och de förde mig ända till det s.k. Lifvets vatten och ända till västerns eld, som upptager hvarje solnedgång.
4. Och de förde mig ända till det s.k. Lifvets vatten och ända till västerns eld, som upptager hvarje solnedgång.    

Och jag kom till en brinnande ström med eld flytande såsom vatten, hvilken utgjuter sig i ett stort haf i väster.
5. Och jag kom till en brinnande ström med eld flytande såsom vatten, hvilken utgjuter sig i ett stort haf i väster.    

Och jag såg alla de väldiga floderna och anlände till ett stort mörker och gick in däri, dit alla dödliga vandra.
6. Och jag såg alla de väldiga floderna och anlände till ett stort mörker och gick in däri, dit alla dödliga vandra.    

Och jag såg Vintertidens svarta molns berg och den ort, där hela djupets vatten utgjuter sig.
7. Och jag såg Vintertidens svarta molns berg och den ort, där hela djupets vatten utgjuter sig.    

Och jag såg djupets mynning och mynningen af alla jordens floder.
8. Och jag såg djupets mynning och mynningen af alla jordens floder.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
17 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET