Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 18 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jordens grundvalar. Vindarna på jorden. Änglarnas vägar. Sju berg av ädla stenar. Henoch visas en brinnande klyfta och ovan den ett astronomiskt objekt som tjänar till fängelse åt stjärnor (fallna änglar).

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jordens grundvalar. Vindarna på jorden. Änglarnas vägar. Sju berg av ädla stenar. Henoch visas en brinnande klyfta och ovan den ett astronomiskt objekt som tjänar till fängelse åt stjärnor (fallna änglar).
   

Och jag såg jordens grundvalar och alla vindars förvaringsrum och såg hur han därmed utrustat hela skapelsen.
ch jag såg jordens grundvalar och alla vindars förvaringsrum och såg hur han därmed utrustat hela skapelsen.    

Och jag såg jordens hörnsten och de fyra vindarna, som bära både henne och himmelens fäste.
2. Och jag såg jordens hörnsten och de fyra vindarna, som bära både henne och himmelens fäste.    

Och jag såg huru vindarna spänna ut himmelens hvalf och sväfva mellan himmel och jord; de äro himmelens pelare.
3. Och jag såg huru vindarna spänna ut himmelens hvalf och sväfva mellan himmel och jord; de äro himmelens pelare.    

Och jag såg de vindar, som kringvrida himmelens hvalf och komma solen och stjärnorna att gå ned.
4. Och jag såg de vindar, som kringvrida himmelens hvalf och komma solen och stjärnorna att gå ned.    

Och jag såg jordens vindar, som bära molnen, och såg änglarnas vägar och vid jordens ände himmelens fäste därofvan. Och jag gick vidare, mot söder. Det brinner natt och dag där, hvarest det finnes sju berg af ädla stenar, tre i öster och tre i söder.
5. Och jag såg jordens vindar, som bära molnen, och såg änglarnas vägar och vid jordens ände himmelens fäste därofvan. Och jag gick vidare, mot söder. Det brinner natt och dag där, hvarest det finnes sju berg af ädla stenar, tre i öster och tre i söder.    

Och af dem i öster var ett af färgade stenar och ett af pärlstenar och ett af antimon, och de i söder voro af röda stenar.
6. Och af dem i öster var ett af färgade stenar och ett af pärlstenar och ett af antimon, och de i söder voro af röda stenar.    

Men det mellersta berget räckte ända upp i himmelen, liksom Guds tron, och var af alabaster och dess öfre del af safir.
7. Men det mellersta berget räckte ända upp i himmelen, liksom Guds tron, och var af alabaster och dess öfre del af safir.    

Och jag såg i alla bergen brinnande eld.
8. Och jag såg i alla bergen brinnande eld.    

Och på andra sidan om det stora landet såg jag en ort, där vattnet samlade sig.
9. Och på andra sidan om det stora landet såg jag en ort, där vattnet samlade sig.    

Och jag såg i jorden en djup klyfta med pelare af himmelsk eld, och jag såg andra pelare af himmelsk eld, hvilka hvarken kunde räknas uppåt eller nedåt, falla ned bland dem.
10. Och jag såg i jorden en djup klyfta med pelare af himmelsk eld, och jag såg andra pelare af himmelsk eld, hvilka hvarken kunde räknas uppåt eller nedåt, falla ned bland dem.    

Och öfver den klyftan såg jag en ort, som icke hade något himmelens fäste ofvan och ingen jordens grundval under sig, och där fanns intet vatten och inga fåglar, utan det var allenast en öde plats.
11. Och öfver den klyftan såg jag en ort, som icke hade något himmelens fäste ofvan och ingen jordens grundval under sig, och där fanns intet vatten och inga fåglar, utan det var allenast en öde plats.    

Och förskräckligt var det jag där såg: sju stjärnor, som liknade höga, brinnande berg, och de voro såsom andar och anropade mig.
12. Och förskräckligt var det jag där såg: sju stjärnor, som liknade höga, brinnande berg, och de voro såsom andar och anropade mig.    

Och ängeln sade till mig: Här sluta himmel och jord. Denna ort tjänar till fängelse för himmelens stjärnor och dess härskara.
13. Och ängeln sade till mig: Här sluta himmel och jord. Denna ort tjänar till fängelse för himmelens stjärnor och dess härskara.    

Och de stjärnor, som kretsa öfver elden, äro de som före sin uppgång öfverträdde Guds befallning, emedan de icke kommo på sin bestämda tid.
14. Och de stjärnor, som kretsa öfver elden, äro de som före sin uppgång öfverträdde Guds befallning, emedan de icke kommo på sin bestämda tid.    

Och han vredgades på dem och band dem och håller dem bundna ända till den tid, då deras skuld blifver fulländad, under hemlighetens år.
15. Och han vredgades på dem och band dem och håller dem bundna ända till den tid, då deras skuld blifver fulländad, under hemlighetens år.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
18 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET