Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 20 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De sju ärkeänglarnas namn och ämbeten.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De sju ärkeänglarnas namn och ämbeten.
   

Desse äro namnen på de änglarne, som vaktade:
esse äro namnen på de änglarne, som vaktade:    

Uriel, en af de helige änglar, som styrer öfver klagan och förskräckelse.
2. Uriel, en af de helige änglar, som styrer öfver klagan och förskräckelse.    

Raphael, en af de helige änglar, som styrer öfver menniskornas andar.
3. Raphael, en af de helige änglar, som styrer öfver menniskornas andar.    

Raguel, en af de helige änglar, som belägger verlden och de lysande kropparne med straff.
4. Raguel, en af de helige änglar, som belägger verlden och de lysande kropparne med straff.    

Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften och befaller folkslagen.
5. Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften och befaller folkslagen.    

Sarakiel, en af de helige änglar, hvilken styrer öfver de menniskorns barns andar, som synda.
6. Sarakiel, en af de helige änglar, hvilken styrer öfver de menniskorns barns andar, som synda.    

Gabriel, en af de helige änglar, som styrer öfver Ikisat *) öfver Paradiset och öfver Cherubim.
7. Gabriel, en af de helige änglar, som styrer öfver Ikisat *) öfver Paradiset och öfver Cherubim.    

-
8. -  Nätutg: Vers 8 i detta kapitel finns inte i de svenska översättningarna. I R. H. Charles engelska text lyder versen: 'Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise.' 


Detta kapitel [20] är sålunda benämdt i manuscriptet; men det synes så tydligen vara der stäldt på origtigt ställe och så sällsamt afbryta berätelsens innehåll, att jag har vågat införa det här, hvarest det synes vara ovilkorligen nödvändigt, såsom en inledning till de efterföljande kapitlen. [Nätutg: Av tekniska skäl främst, är kapitlet i denna nätupplaga återinsatt där det skall vara.]

Detta kapitel [20] är sålunda benämdt i manuscriptet; men det synes så tydligen vara der stäldt på origtigt ställe och så sällsamt afbryta berätelsens innehåll, att jag har vågat införa det här, hvarest det synes vara ovilkorligen nödvändigt, såsom en inledning till de efterföljande kapitlen. [Nätutg: Av tekniska skäl främst, är kapitlet i denna nätupplaga återinsatt där det skall vara.]
   


*) Detta synes vara ett Nomen Proprium.

*) Detta synes vara ett Nomen Proprium.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
20 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET