Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 23 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Den eld som följer himlaljusen.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Den eld som följer himlaljusen.
   

Derifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.
erifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden.    

Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.
2. Hvarest jag såg en lågande och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt.    

Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?
3. Jag frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer?    

Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.
4. Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade: Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
23 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET