Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 24 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De sju bergen i nordväst och Livets träd.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De sju bergen i nordväst och Livets träd.
   

Jag gick derifrån till ett annat ställe, och såg ett berg af eld, som flammade natt och dag.
ag gick derifrån till ett annat ställe, och såg ett berg af eld, som flammade natt och dag.    

Jag nalkades detsamma, och blef varse sju lysande berg, hvilka alla voro skilda från hvarandra. Deras stenar voro glänsande och sköna. Allt var präktigt och lysande att se, och skön var deras yta. Tre berg voro österut; befästade derigenom, att de voro ställde det ena på det andra. Och tre voro söderut, befästade på ett lika sätt. Der voro likaledes djupa dalar, hvilka icke kommo hvarandra nära,
2. Jag nalkades detsamma, och blef varse sju lysande berg, hvilka alla voro skilda från hvarandra. Deras stenar voro glänsande och sköna. Allt var präktigt och lysande att se, och skön var deras yta. Tre berg voro österut; befästade derigenom, att de voro ställde det ena på det andra. Och tre voro söderut, befästade på ett lika sätt. Der voro likaledes djupa dalar, hvilka icke kommo hvarandra nära,    

och det sjunde berget var i midten af dem. Slutligen liknade de alla sätet af en thron, och välluktande träd omgåfvo dem.
3. och det sjunde berget var i midten af dem. Slutligen liknade de alla sätet af en thron, och välluktande träd omgåfvo dem.    

Ibland dessa var ett träd af en oupphörlig lukt; och af alla som voro i Eden fanns ej något träd, som luktade såsom detta. Dess löf, dess blommor och dess bark vissnade aldrig, och dess frukt var skön. Dess frukt liknade palmens klase.
4. Ibland dessa var ett träd af en oupphörlig lukt; och af alla som voro i Eden fanns ej något träd, som luktade såsom detta. Dess löf, dess blommor och dess bark vissnade aldrig, och dess frukt var skön. Dess frukt liknade palmens klase.    

Jag ropade: Se, detta träd är praktfullt till utseendet, skönt till sina löf, och åsynen af dess frukt är angenäm för ögat.
5. Jag ropade: Se, detta träd är praktfullt till utseendet, skönt till sina löf, och åsynen af dess frukt är angenäm för ögat.    

Då svarade Michael, en af de heliga och herrliga änglar, som voro med mig, och en, som styrde öfver dem.
6. Då svarade Michael, en af de heliga och herrliga änglar, som voro med mig, och en, som styrde öfver dem.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
24 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET