Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 26 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jerusalem och bergen, dalarna och vattendragen.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jerusalem och bergen, dalarna och vattendragen.
   

Och därifrån gick jag till jordens medelpunkt (1) och såg en välsignad och fruktbar ängd, där grenar från ett afhugget träd slogo rot och sköto skott.
ch därifrån gick jag till jordens medelpunkt (1) och såg en välsignad och fruktbar ängd, där grenar från ett afhugget träd slogo rot och sköto skott.    

Och där såg jag ett heligt berg (2) och nedanför detta, öster därom, ett vattendrag (3), som flöt åt söder.
2. Och där såg jag ett heligt berg (2) och nedanför detta, öster därom, ett vattendrag (3), som flöt åt söder.    

Och jag såg i öster ett annat berg (4) af samma höjd och mellan dem båda en djup, men icke bred dal (5), hvarest ett vatten flöt invid berget.
3. Och jag såg i öster ett annat berg (4) af samma höjd och mellan dem båda en djup, men icke bred dal (5), hvarest ett vatten flöt invid berget.    

Och väster om detta var ett annat berg, lägre än det förra, och där nedanför mellan dem båda var en dal, och andra, djupa och torra dalar funnos vid de trenne bergens fot.
4. Och väster om detta var ett annat berg, lägre än det förra, och där nedanför mellan dem båda var en dal, och andra, djupa och torra dalar funnos vid de trenne bergens fot.    

Och alla dalarna, i den hårda klippan, voro djupa och smala. Och träd voro planterade på höjderna.
5. Och alla dalarna, i den hårda klippan, voro djupa och smala. Och träd voro planterade på höjderna.    

Och jag förundrade mig öfver klipporna och öfver dalen* och undrade storligen.
6. Och jag förundrade mig öfver klipporna och öfver dalen* och undrade storligen.    


1 Israel (Jerusalem). 2 Sion. 3 Siloa. 4 Oljeberget. 5 Kidron (Josafats dal). *Gehenna (Hinnom).

1 Israel (Jerusalem). 2 Sion. 3 Siloa. 4 Oljeberget. 5 Kidron (Josafats dal). *Gehenna (Hinnom).
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
26 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET