Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 27 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Syftet med den fördömda dalen.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Syftet med den fördömda dalen.
   

Då sade jag: Hvartill äro de ämnade, detta välsignade land, uppfyllt med träd, och denna fördömda dal*?
å sade jag: Hvartill äro de ämnade, detta välsignade land, uppfyllt med träd, och denna fördömda dal*?    

Då svarade mig Uriel och sade: Den fördömda dalen är bestämd för dem som varda för evigt fördömda. Här måste alla de samlas, hvilka föra otillbörligt tal mot Gud och tala oförsynt om hans härlighet. Här samlar man dem, och här är deras straffort.
2. Då svarade mig Uriel och sade: Den fördömda dalen är bestämd för dem som varda för evigt fördömda. Här måste alla de samlas, hvilka föra otillbörligt tal mot Gud och tala oförsynt om hans härlighet. Här samlar man dem, och här är deras straffort.  Jud. 1:15
 

I den yttersta tiden skall skådespelet af en rättvis dom för all evighet öfver dem beskäras de rättfärdiga. Fördenskull skola de som funno förbarmande prisa härlighetens Herre, den evige Konungen.
3. I den yttersta tiden skall skådespelet af en rättvis dom för all evighet öfver dem beskäras de rättfärdiga. Fördenskull skola de som funno förbarmande prisa härlighetens Herre, den evige Konungen.    

Och när de dagar komma, då domen fälles öfver dem, skola de prisa honom för den barmhärtighet, hvarmed han skänkt dem deras arfvedel.
4. Och när de dagar komma, då domen fälles öfver dem, skola de prisa honom för den barmhärtighet, hvarmed han skänkt dem deras arfvedel.    

Då prisade äfven jag härlighetens Herre och talade till honom och ihågkom såsom sig bör, hans storhet.
5. Då prisade äfven jag härlighetens Herre och talade till honom och ihågkom såsom sig bör, hans storhet.    


* Gehenna (Hinnom).

* Gehenna (Hinnom).
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
27 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET