Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 32 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Rättfärdighetens lustgård.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Rättfärdighetens lustgård.
   

Efter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus.
fter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus.    

Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick öfver den Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel
2. Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick öfver den Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel    

och anlände till rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård såg jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der. Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der, af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet.
3. och anlände till rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård såg jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der. Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der, af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet.    

Det var likt ett slag af Tamarind-trädet, bärande frukt som liknade vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd.
4. Det var likt ett slag af Tamarind-trädet, bärande frukt som liknade vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd.    

Jag ropade: huru skönt är icke detta träd, och huru angenämt är icke dess utseende!
5. Jag ropade: huru skönt är icke detta träd, och huru angenämt är icke dess utseende!    

Då svarade den heliga Raphael, en ängel, som var med mig, och sade: Detta är kunskapens träd, af hvilket din stamfader och din stammoder, som blef enka, åto, hvilka voro före dig, och hvilka, då de erhållit kunskapen, fått öppna ögon och sett sig vara nakna, blefvo drifna ur trädgården.
6. Då svarade den heliga Raphael, en ängel, som var med mig, och sade: Detta är kunskapens träd, af hvilket din stamfader och din stammoder, som blef enka, åto, hvilka voro före dig, och hvilka, då de erhållit kunskapen, fått öppna ögon och sett sig vara nakna, blefvo drifna ur trädgården.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
32 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET