Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 32 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Rättfärdighetens lustgård.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Rättfärdighetens lustgård.
   

Och när jag blickade åt norr, bort öfver höjderna, såg jag sju berg, fulla med kostelig nardus och välluktande träd och kanel och peppar.
ch när jag blickade åt norr, bort öfver höjderna, såg jag sju berg, fulla med kostelig nardus och välluktande träd och kanel och peppar.    

Därifrån gick jag öfver de bergens toppar, fjärran mot öster, och drog vidare öfver Erythreiska hafvet och kom långt bort ifrån detta och sväfvade öfver ängeln Sutel.
2. Därifrån gick jag öfver de bergens toppar, fjärran mot öster, och drog vidare öfver Erythreiska hafvet och kom långt bort ifrån detta och sväfvade öfver ängeln Sutel.    

Och jag kom in i rättfärdighetens lustgård och såg mångahanda träd, höga, välluktande, vackra och härliga, och äfven vishetens träd, som förlänar dem som äta däraf mycken visdom.
3. Och jag kom in i rättfärdighetens lustgård och såg mångahanda träd, höga, välluktande, vackra och härliga, och äfven vishetens träd, som förlänar dem som äta däraf mycken visdom.    

Och det liknar johannesbrödträdet, och dess frukter äro mycket goda och likna vindruvor, och dess doft sprider sig vidt omkring.
4. Och det liknar johannesbrödträdet, och dess frukter äro mycket goda och likna vindruvor, och dess doft sprider sig vidt omkring.    

Och jag sade: Skönt är detta träd, och hur härlig och ljuflig är ej dess anblick!
5. Och jag sade: Skönt är detta träd, och hur härlig och ljuflig är ej dess anblick!    

Och den helige ängeln Rafael, som var med mig, svarade och sade: Detta är vishetens träd, hvaraf dina stamföräldrar, din åldrige fader och din gamla moder, hafva ätit. Och de funno vishetens kunskap, och deras ögon öppnades, och de sågo, att de voro nakna, och så blefvo de utdrivna ur lustgården.
6. Och den helige ängeln Rafael, som var med mig, svarade och sade: Detta är vishetens träd, hvaraf dina stamföräldrar, din åldrige fader och din gamla moder, hafva ätit. Och de funno vishetens kunskap, och deras ögon öppnades, och de sågo, att de voro nakna, och så blefvo de utdrivna ur lustgården.    
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
32 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET