Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 33 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jordens yttersta gränser i öster. Stora djur. Stjärnhimlen.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Jordens yttersta gränser i öster. Stora djur. Stjärnhimlen.
   

Derifrån gick jag till yttersta gränserna af jorden, hvarest jag såg stora djur, olika hvarandra, och foglar, skiljaktiga till utseende och skapnad samt begåfvade med läten af olika ljud.
erifrån gick jag till yttersta gränserna af jorden, hvarest jag såg stora djur, olika hvarandra, och foglar, skiljaktiga till utseende och skapnad samt begåfvade med läten af olika ljud.    

Öster om dessa djur märkte jag yttersta gränserna af jorden, hvarest himmelen upphörde. Himmelens portar stodo öppna,
2. Öster om dessa djur märkte jag yttersta gränserna af jorden, hvarest himmelen upphörde. Himmelens portar stodo öppna,    

och jag såg de himmelska stjernorna komma ut. Jag räknade dem, då de framkommo genom porten, och uppskref dem alla, så fort de kommo ut, den ena efter den andra, enligt deras antal. Jag uppskref jemväl deras namn, deras tid och deras omlopp, såsom ängeln Uriel, hvilken var med mig, utvisade dem för mig.
3. och jag såg de himmelska stjernorna komma ut. Jag räknade dem, då de framkommo genom porten, och uppskref dem alla, så fort de kommo ut, den ena efter den andra, enligt deras antal. Jag uppskref jemväl deras namn, deras tid och deras omlopp, såsom ängeln Uriel, hvilken var med mig, utvisade dem för mig.    

Han visade dem alla för mig, och uppskref en berättelse om dem. Han uppskref äfven för mig deras namn, deras ordning och deras verkningar.
4. Han visade dem alla för mig, och uppskref en berättelse om dem. Han uppskref äfven för mig deras namn, deras ordning och deras verkningar.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
33 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET