Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 38 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Den kommande domen mot syndarna.

SYNERNAS BOK

Den kommande domen mot syndarna.
   

Första synen. När de rättfärdigas församling skall visa sig och syndarna dömas för sina synder och bortdrivas från jordens yta
örsta synen. När de rättfärdigas församling skall visa sig och syndarna dömas för sina synder och bortdrivas från jordens yta    

och den Rättfärdige varder uppenbarad inför de utvalda rättfärdigas ögon, hvilkas verk blifvit vägda af andarnas Herre. Och ljuset skall synas för de rättfärdiga och utvalda, som bo på jorden. Hvar skall då syndarnas boning vara och deras vistelseort, som hafva förnekat andarnas Herre? Det vore bättre för dem, om de aldrig blifvit födda.
2. och den Rättfärdige varder uppenbarad inför de utvalda rättfärdigas ögon, hvilkas verk blifvit vägda af andarnas Herre. Och ljuset skall synas för de rättfärdiga och utvalda, som bo på jorden. Hvar skall då syndarnas boning vara och deras vistelseort, som hafva förnekat andarnas Herre? Det vore bättre för dem, om de aldrig blifvit födda.  Matt. 26:24
 

Och när de rättfärdigas hemligheter varda uppenbarade, då blifva syndarna dömda och de ogudaktiga bortjagade från de rättfärdigas och utvaldas ansikte.
3. Och när de rättfärdigas hemligheter varda uppenbarade, då blifva syndarna dömda och de ogudaktiga bortjagade från de rättfärdigas och utvaldas ansikte.    

Och från den stunden skola ej längre de som besitta jorden vara mäktiga och höga och skola icke kunna skåda de heligas ansikte, ty andarnas Herres ljus skiner på de heligas och rättfärdigas och utvaldas anlete.
4. Och från den stunden skola ej längre de som besitta jorden vara mäktiga och höga och skola icke kunna skåda de heligas ansikte, ty andarnas Herres ljus skiner på de heligas och rättfärdigas och utvaldas anlete.    

Och de mäktiga konungarna skola på den tiden omkomma och lämnas i de rättfärdigas och heligas händer.
5. Och de mäktiga konungarna skola på den tiden omkomma och lämnas i de rättfärdigas och heligas händer.    

Och från den stunden skall ingen kunna anropa andarnas Herre om nåd, ty deras lif har tagit en ände.
6. Och från den stunden skall ingen kunna anropa andarnas Herre om nåd, ty deras lif har tagit en ände.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
38 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET