Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 49 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
Den Utvaldes makt och vishet.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
Den Utvaldes makt och vishet.
   

Visheten är utgjuten likasom vatten, och himmelsk lycksalighet saknas icke inför Honom från evighet till evighet;
isheten är utgjuten likasom vatten, och himmelsk lycksalighet saknas icke inför Honom från evighet till evighet;    

ty Han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter. Men orättfärdigheten går bort såsom en skugga och äger ingen varaktighet, ty den Ende Utvalde står inför Andarnes Herre, och hans herrlighet varar från evighet till evighet, och hans makt ifrån slägte till slägte.
2. ty Han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter. Men orättfärdigheten går bort såsom en skugga och äger ingen varaktighet, ty den Ende Utvalde står inför Andarnes Herre, och hans herrlighet varar från evighet till evighet, och hans makt ifrån slägte till slägte.    

Hos honom bor andan af förståndets vishet, andan af kunskap och af makt, och andan af dem, som afsomnat i rättfärdighet.
3. Hos honom bor andan af förståndets vishet, andan af kunskap och af makt, och andan af dem, som afsomnat i rättfärdighet.    

Han skall döma förborgade ting. Ej heller skall någon blifva i stånd att yttra ett enda ord inför honom; ty den ende Utvalde är inför Andarnes Herre, i följd af sitt eget behag.
4. Han skall döma förborgade ting. Ej heller skall någon blifva i stånd att yttra ett enda ord inför honom; ty den ende Utvalde är inför Andarnes Herre, i följd af sitt eget behag.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
49 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET