Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 5 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Konklusionen av Henochs liknelse:
Naturen fullgör sin uppgift, men människan överträder Guds lag och kan därför inte finna frid.

INLEDNING:

Konklusionen av Henochs liknelse:
Naturen fullgör sin uppgift, men människan överträder Guds lag och kan därför inte finna frid.
   

Jag iakttog huru träden betäcka sig med bladens grönska och bära frukt. Och I, gifven dock akt på allting och inse, att han, som lefver evigt, gjort allt detta för eder,
ag iakttog huru träden betäcka sig med bladens grönska och bära frukt. Och I, gifven dock akt på allting och inse, att han, som lefver evigt, gjort allt detta för eder,    

att hans verk äro inför honom hvarje nytt år och alla hans verk tjäna honom och icke förändras, utan så, som Gud ordnat det, sker allt.
2. att hans verk äro inför honom hvarje nytt år och alla hans verk tjäna honom och icke förändras, utan så, som Gud ordnat det, sker allt.    

Och sen huru hafven och floderna allesamman fullgöra sin uppgift.
3. Och sen huru hafven och floderna allesamman fullgöra sin uppgift.    

Men I hafven icke hållit ut och icke uppfyllt Herrens lag, utan öfverträdt den och med högmodiga, hädiska ord ur eder orena mun smädat hans storhet. I hårdhjärtade, I skolen icke finna någon frid.
4. Men I hafven icke hållit ut och icke uppfyllt Herrens lag, utan öfverträdt den och med högmodiga, hädiska ord ur eder orena mun smädat hans storhet. I hårdhjärtade, I skolen icke finna någon frid.    

Och därför skolen I förbanna edra dagar, och därför skola eder lefnadsår förgås. Stor skall den eviga fördömelsen vara, och I skolen icke finna nåd.
5. Och därför skolen I förbanna edra dagar, och därför skola eder lefnadsår förgås. Stor skall den eviga fördömelsen vara, och I skolen icke finna nåd.    

I de dagarna skolen I lämna ifrån eder all frid för att vara en evig förbannelse för alla rättfärdiga, och de skola städse förbanna eder såsom syndare, eder tillsammans med de andra syndarna.
6. I de dagarna skolen I lämna ifrån eder all frid för att vara en evig förbannelse för alla rättfärdiga, och de skola städse förbanna eder såsom syndare, eder tillsammans med de andra syndarna.    

Men de utvalda skola få ljus och fröjd och frid, och de skola ärfva landet; men eder, I gudlösa, skall förbannelse tillfalla.
7. Men de utvalda skola få ljus och fröjd och frid, och de skola ärfva landet; men eder, I gudlösa, skall förbannelse tillfalla.  Matt. 5:5
 

Äfven skall vishet då förlänas åt de utvalda, och de skola alla lefva och icke åter synda, hvarken af obetänksamhet eller af öfvermod, utan de skola vara ödmjuka, de som då hafva vishet, utan att åter synda.
8. Äfven skall vishet då förlänas åt de utvalda, och de skola alla lefva och icke åter synda, hvarken af obetänksamhet eller af öfvermod, utan de skola vara ödmjuka, de som då hafva vishet, utan att åter synda.    

Och under hela sitt lif skola de icke blifva straffade, icke heller skola de dö genom plågor eller vredesdomar, utan talet på deras lefnadsdagar skall fullbordas, och de skola åldras i frid, och deras lyckas år varda många i evig fröjd och frid hela deras lif.
9. Och under hela sitt lif skola de icke blifva straffade, icke heller skola de dö genom plågor eller vredesdomar, utan talet på deras lefnadsdagar skall fullbordas, och de skola åldras i frid, och deras lyckas år varda många i evig fröjd och frid hela deras lif.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
5 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET