Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Domens dal. Straffänglar. Den Utvaldes församlings hus.

SYNERNAS BOK

Domens dal. Straffänglar. Den Utvaldes församlings hus.
   

Der sågo mina ögon en djup dal, och vid var dess ingång. Alla de, som bo på landet, på haf och på öar, skola ditföra gåfvor, skänker och offer; men den djupa dalen skall icke blifva full.
er sågo mina ögon en djup dal, och vid var dess ingång. Alla de, som bo på landet, på haf och på öar, skola ditföra gåfvor, skänker och offer; men den djupa dalen skall icke blifva full.    

Deras händer skola begå orättfärdighet. Hvad helst de genom arbete frambringa, skola syndare under brott uppsluka; men de skola utplånas från Andarnes Herres ansigte och från Hans jords yta. De skola uppstå, och skola icke förgås från evighet till evighet.
2. Deras händer skola begå orättfärdighet. Hvad helst de genom arbete frambringa, skola syndare under brott uppsluka; men de skola utplånas från Andarnes Herres ansigte och från Hans jords yta. De skola uppstå, och skola icke förgås från evighet till evighet.    

Jag såg straffets änglar, som voro boende der och tillagande hvarje Satans verktyg.
3. Jag såg straffets änglar, som voro boende der och tillagande hvarje Satans verktyg.   Enoch 66:1
 

Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, för hvilka dessa verktyg tillagades.
4. Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, för hvilka dessa verktyg tillagades.    

Han sade: dessa tillagas för konungarne och de mäktige på jorden, att de sålunda skola förgås.
5. Han sade: dessa tillagas för konungarne och de mäktige på jorden, att de sålunda skola förgås.    

Hvarefter de rättfärdigas och utvaldas hus af Hans församling skall blifva synligt, dädanefter oföränderligt i Andarnes Herres namn.
6. Hvarefter de rättfärdigas och utvaldas hus af Hans församling skall blifva synligt, dädanefter oföränderligt i Andarnes Herres namn.    

Ej heller skola dessa berg vara till inför Honom, såsom jorden, kullarne och vattenkällorna äro till. Och de rättfärdiga skola blifva befriade från syndares qval.
7. Ej heller skola dessa berg vara till inför Honom, såsom jorden, kullarne och vattenkällorna äro till. Och de rättfärdiga skola blifva befriade från syndares qval.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET