Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Den brinnande dalen. 54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen.

SYNERNAS BOK

Den brinnande dalen. 54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen.
   

Då såg jag och vände mig till en annan del af jorden, hvarest jag såg en djup dal brinnande af eld.
å såg jag och vände mig till en annan del af jorden, hvarest jag såg en djup dal brinnande af eld.    

Till denna dal bragtes monarker och de mäktige.
2. Till denna dal bragtes monarker och de mäktige.    

Och der sågo mina ögon de verktyg, hvilka der gjordes, fjättrar af jern utan vigt.
3. Och der sågo mina ögon de verktyg, hvilka der gjordes, fjättrar af jern utan vigt.    

Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, sägande: För hvilka äro dessa fjättrar och verktyg tillredde?
4. Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, sägande: För hvilka äro dessa fjättrar och verktyg tillredde?    

Han svarade: De äro tillredde för Azazeels här, att den skall blifva öfverlemnad till den högsta fördömelse; och att deras änglar skola blifva öfverhöljda af slungade stenar, såsom Andarnes Herre har befallt.
5. Han svarade: De äro tillredde för Azazeels här, att den skall blifva öfverlemnad till den högsta fördömelse; och att deras änglar skola blifva öfverhöljda af slungade stenar, såsom Andarnes Herre har befallt.    

Michael och Gabriel, Raphael och Phanuel skola blifva förstärkta på den dagen, och skola kasta dem i en ugn af lågande eld, på det Andarnes Herre må kunna straffa dem för deras brott; emedan de hafva blifvit Satans tjenare och förledt dem, som bo på jorden.
6. Michael och Gabriel, Raphael och Phanuel skola blifva förstärkta på den dagen, och skola kasta dem i en ugn af lågande eld, på det Andarnes Herre må kunna straffa dem för deras brott; emedan de hafva blifvit Satans tjenare och förledt dem, som bo på jorden.    

I dessa dagar skall straffet utgå från andarnes Herre; och vattnets förvaringsrum, kvilka äro ofvanefter i himlarne, skola öpnas, och likaledes källorna, som äro under himlarne och under jorden.
7. I dessa dagar skall straffet utgå från andarnes Herre; och vattnets förvaringsrum, kvilka äro ofvanefter i himlarne, skola öpnas, och likaledes källorna, som äro under himlarne och under jorden.    

Alla vatten, som äro i himlarne och öfver dem, skola sammanblandas. Det vattnet, som är ofvan himmelen, skall blifva verkande*) Och det vattnet, som är under jorden, skall blifva det mottagande**);
8. Alla vatten, som äro i himlarne och öfver dem, skola sammanblandas. Det vattnet, som är ofvan himmelen, skall blifva verkande*) Och det vattnet, som är under jorden, skall blifva det mottagande**);    

och allt, som finnes på jorden, skall förstöras, och allt, som finnes under yttersta gränserna af himmelen.
9. och allt, som finnes på jorden, skall förstöras, och allt, som finnes under yttersta gränserna af himmelen.    

På detta sätt skola de förstå den orättfärdighet, som de hafva begått på jorden; och genom dessa medel skola de förgås.
10. På detta sätt skola de förstå den orättfärdighet, som de hafva begått på jorden; och genom dessa medel skola de förgås.    


*) Man. **) Qvinna.

*) Man. **) Qvinna.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET