Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 55 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen. 55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn.

SYNERNAS BOK

54:7-55:2: Noahitiskt fragment om den första världsdomen. 55:3-56:4: Den slutliga domen mot Asasel, Väktarna och deras barn.
   

Sedermera ångrade sig den Gamle af dagar och sade: förgäfves har jag förstört alla jordens invånare.
edermera ångrade sig den Gamle af dagar och sade: förgäfves har jag förstört alla jordens invånare.    

Och Han svor vid sitt stora namn, sägande: hädanefter skall jag icke så handla emot dem som bo på jorden. Men jag skall sätta ett tecken i himlarne *); och det skall blifva ett troget vittne imellan mig och dem i evighet, så länge himmelens och jordens dagar räcka på jorden.
2. Och Han svor vid sitt stora namn, sägande: hädanefter skall jag icke så handla emot dem som bo på jorden. Men jag skall sätta ett tecken i himlarne *); och det skall blifva ett troget vittne imellan mig och dem i evighet, så länge himmelens och jordens dagar räcka på jorden.  1 Mos. 9:13
 

Sedermera, i följd af detta mitt beslut, då jag blifver sinnad att gripa dem i förhand genom änglarnes åtgärd i plågans och bedröfvelsens dag, skall min vrede och mitt straff hvila öfver dem, mitt straff och min vrede, säger Gud, Andarnes Herre.
3. Sedermera, i följd af detta mitt beslut, då jag blifver sinnad att gripa dem i förhand genom änglarnes åtgärd i plågans och bedröfvelsens dag, skall min vrede och mitt straff hvila öfver dem, mitt straff och min vrede, säger Gud, Andarnes Herre.    

O J Konungar, o J mäktige, som bebon verlden, J skolen se min ende Utvalde, sittande på min herrlighets thron, och Han skall döma Azazeel, alla hans medbrottsliga och alla hans krigshärar i Andarnes Herres namn.
4. O J Konungar, o J mäktige, som bebon verlden, J skolen se min ende Utvalde, sittande på min herrlighets thron, och Han skall döma Azazeel, alla hans medbrottsliga och alla hans krigshärar i Andarnes Herres namn.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
55 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET