Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 65 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Enoch förutsäger syndafloden för Noah och Noahs räddning.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Enoch förutsäger syndafloden för Noah och Noahs räddning.
   

I dessa dagar såg Noah, att jorden blef lutande, och att förödelsen nalkades.
dessa dagar såg Noah, att jorden blef lutande, och att förödelsen nalkades.    

Då upplyfte han sina fötter och gick till jordens ändar till sin store farfars faders Enochs boning. Och Noah ropade med skarp röst: hör mig; hör mig; hör mig; tre gånger.
2. Då upplyfte han sina fötter och gick till jordens ändar till sin store farfars faders Enochs boning. Och Noah ropade med skarp röst: hör mig; hör mig; hör mig; tre gånger.    

Och han sade: säg mig, hvad som är å färde på jorden; ty jorden arbetar och skakas våldsamt. Säkerligen skall jag förgås med den.
3. Och han sade: säg mig, hvad som är å färde på jorden; ty jorden arbetar och skakas våldsamt. Säkerligen skall jag förgås med den.    

Derefter blef det en stor förvirring på jorden, och en röst hördes från himmelen. Jag föll ned på mitt ansigte,
4. Derefter blef det en stor förvirring på jorden, och en röst hördes från himmelen. Jag föll ned på mitt ansigte,    

då min store farfars fader Enoch kom och stod bredvid mig.*) Han sade till mig: hvarföre beklagar du dig för mig med ett skarpt rop och jämmer?
5. då min store farfars fader Enoch kom och stod bredvid mig.*) Han sade till mig: hvarföre beklagar du dig för mig med ett skarpt rop och jämmer?    

En befallning har utgått från Herren emot dem, som bo på jorden, att de skola förgöras; ty de veta hvarje änglarnes hemlighet, hvarje djeflarnes förtryckande och hemliga magt och deras magt, som begå trolldom, så väl som deras, hvilka göra gjutna bilder, på hela jorden.
6. En befallning har utgått från Herren emot dem, som bo på jorden, att de skola förgöras; ty de veta hvarje änglarnes hemlighet, hvarje djeflarnes förtryckande och hemliga magt och deras magt, som begå trolldom, så väl som deras, hvilka göra gjutna bilder, på hela jorden.    

De veta, huru silfver frambringas ur jordens mull, och huru på jorden metalliska gyttringar finnas;
7. De veta, huru silfver frambringas ur jordens mull, och huru på jorden metalliska gyttringar finnas;    

ty bly och tenn frambringas icke af jord, såsom första källan till deras alstring. En ängel står derpå, och denna ängel sträfvar att få öfverhanden.
8. ty bly och tenn frambringas icke af jord, såsom första källan till deras alstring. En ängel står derpå, och denna ängel sträfvar att få öfverhanden.    

Sedermera fattade min store farfars fader Enoch mig med sin hand, reste mig upp och sade till mig: gå, ty jag har frågat andarnes Herre om denna förvirring på jorden,
9. Sedermera fattade min store farfars fader Enoch mig med sin hand, reste mig upp och sade till mig: gå, ty jag har frågat andarnes Herre om denna förvirring på jorden,    

och han svarade: för deras ogudaktighets skull hafva deras oräkneliga domar blifvit inför mig. Om månarne hafva de frågat, och de hafva fått veta, att jorden skall förgås med dem, som bo på henne, och att för dem ej skall blifva någon tillflygt i evighet.
10. och han svarade: för deras ogudaktighets skull hafva deras oräkneliga domar blifvit inför mig. Om månarne hafva de frågat, och de hafva fått veta, att jorden skall förgås med dem, som bo på henne, och att för dem ej skall blifva någon tillflygt i evighet.    

De hafva upptäckt hemligheter, och det är de, som hafva blifvit dömda, men icke du, min son. Andarnes Herre känner, att du är ren och god, fri från förebråelsen att hafva uppenbarat hemligheter.
11. De hafva upptäckt hemligheter, och det är de, som hafva blifvit dömda, men icke du, min son. Andarnes Herre känner, att du är ren och god, fri från förebråelsen att hafva uppenbarat hemligheter.    

Han den helige Ende skall upprätta ditt namn ibland de heliga, och skall bevara dig från dem, som bo på jorden. Han skall upprätta din säd i rättfärdighet med herravälde och stor ära, och af din säd skola födas oräkneliga rättfärdiga och heliga menniskor i evighet.
12. Han den helige Ende skall upprätta ditt namn ibland de heliga, och skall bevara dig från dem, som bo på jorden. Han skall upprätta din säd i rättfärdighet med herravälde och stor ära, och af din säd skola födas oräkneliga rättfärdiga och heliga menniskor i evighet.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
65 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET