Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Henoch förutsäger syndafloden för Noah och Noahs räddning.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Henoch förutsäger syndafloden för Noah och Noahs räddning.
   

Och i de dagarna såg Noah hur jorden böjde sig och huru hennes fördärf var nära.
ch i de dagarna såg Noah hur jorden böjde sig och huru hennes fördärf var nära.    

Och han upplyfte sina fötter därifrån och gick till jordens ändar och ropade till sin farfar, Henoch, och sade tre gånger med bedröfvad stämma: Hör mig, hör mig, hör mig!
2. Och han upplyfte sina fötter därifrån och gick till jordens ändar och ropade till sin farfar, Henoch, och sade tre gånger med bedröfvad stämma: Hör mig, hör mig, hör mig!    

Och han sade till honom: Säg mig, hvad försiggår på jorden, eftersom hon är så utmattad och uppskakad? Måtte jag icke gå under med henne!
3. Och han sade till honom: Säg mig, hvad försiggår på jorden, eftersom hon är så utmattad och uppskakad? Måtte jag icke gå under med henne!    

Och från den stunden var stor rörelse på jorden, och en röst från himmelen hördes, och jag föll på mitt ansikte.
4. Och från den stunden var stor rörelse på jorden, och en röst från himmelen hördes, och jag föll på mitt ansikte.    

Och min farfar, Henoch, kom och stod bredvid mig och talade till mig: Hvi har du ropat till mig så sorgset och gråtit?
5. Och min farfar, Henoch, kom och stod bredvid mig och talade till mig: Hvi har du ropat till mig så sorgset och gråtit?    

En befallning är utgången från Herrens ansikte öfver dem som bo på fästet, att de skola taga en ände, emedan de känna änglarnas alla hemligheter och satanernas alla våldsdåd och all deras förborgade kraft och alla deras krafter, som utöfva trollkonster, och besvärjelsernas kraft och deras kraft, som förfärdiga gjutna bilder,
6. En befallning är utgången från Herrens ansikte öfver dem som bo på fästet, att de skola taga en ände, emedan de känna änglarnas alla hemligheter och satanernas alla våldsdåd och all deras förborgade kraft och alla deras krafter, som utöfva trollkonster, och besvärjelsernas kraft och deras kraft, som förfärdiga gjutna bilder,    

och äfven därför att de veta huru silfver frambringas ur jordens stoft och huru droppmetallen uppkommer.
7. och äfven därför att de veta huru silfver frambringas ur jordens stoft och huru droppmetallen uppkommer.    

Ty bly och tenn alstras icke ur jorden såsom det förstnämnda. En källa är det, som frambringar dem, och en ängel, som förestår den.
8. Ty bly och tenn alstras icke ur jorden såsom det förstnämnda. En källa är det, som frambringar dem, och en ängel, som förestår den.    

Och därefter fattade mig min farfar, Henoch, med sin hand, upplyfte mig och sade: Gack! ty jag har frågat andarnas Herre om denna rörelse på jorden.
9. Och därefter fattade mig min farfar, Henoch, med sin hand, upplyfte mig och sade: Gack! ty jag har frågat andarnas Herre om denna rörelse på jorden.    

Och Gud talade till mig, Henoch: För deras orättfärdighets skull är domen fullbordad öfver dem, och man skall icke längre beräkna tiden inför mig för de månaders skull, hvilka de hafva utforskat, hvarigenom de fått veta, att jorden och de som bo på henne skola förgås.
10. Och Gud talade till mig, Henoch: För deras orättfärdighets skull är domen fullbordad öfver dem, och man skall icke längre beräkna tiden inför mig för de månaders skull, hvilka de hafva utforskat, hvarigenom de fått veta, att jorden och de som bo på henne skola förgås.    

Och för dessa skall det icke i all evighet finnas någon tillflyktsort, emedan de visat dem det förborgade, och de varda dömda. Men icke så du, min son, ty andarnas Herre vet, att du är ren och icke förtjänar denna förebråelse för hemligheternas skull.
11. Och för dessa skall det icke i all evighet finnas någon tillflyktsort, emedan de visat dem det förborgade, och de varda dömda. Men icke så du, min son, ty andarnas Herre vet, att du är ren och icke förtjänar denna förebråelse för hemligheternas skull.    

Och han har stadfäst ditt namn bland de heliga och skall bevara dig af dem som bo på fästet och har i rättvisa bestämt din säd till att frambringa konungar och ernå stora härligheter, och ur din säd skall framkomma en källa med oräkneliga rättfärdiga och heliga i evighet.
12. Och han har stadfäst ditt namn bland de heliga och skall bevara dig af dem som bo på fästet och har i rättvisa bestämt din säd till att frambringa konungar och ernå stora härligheter, och ur din säd skall framkomma en källa med oräkneliga rättfärdiga och heliga i evighet.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET