Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Guds löfte till Noah. Änglarnas och konungarnas strafforter.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Guds löfte till Noah. Änglarnas och konungarnas strafforter.
   

Och i de dagarna skedde Herrens ord till mig, sägande: Noah, se, din del har uppkommit inför mig, en del utan tadel, en kärlekens och rättskaffenhetens del.
ch i de dagarna skedde Herrens ord till mig, sägande: Noah, se, din del har uppkommit inför mig, en del utan tadel, en kärlekens och rättskaffenhetens del.    

Och nu göra änglarna en byggnad af trä, och när de utgått till sitt värf*, skall jag lägga min hand därvid och bevara den. Och därur skall en lifvets säd framkomma, och jorden skall undergå förvandling, på det att hon ej må förblifva tom.
2. Och nu göra änglarna en byggnad af trä, och när de utgått till sitt värf*, skall jag lägga min hand därvid och bevara den. Och därur skall en lifvets säd framkomma, och jorden skall undergå förvandling, på det att hon ej må förblifva tom.    

Och jag skall låta din säd bestå inför mig i all evighet och utbreda öfver jordens yta dem som bo hos dig, och den skall blifva välsignad och föröka sig öfver jorden i Herrens namn.
3. Och jag skall låta din säd bestå inför mig i all evighet och utbreda öfver jordens yta dem som bo hos dig, och den skall blifva välsignad och föröka sig öfver jorden i Herrens namn.    

Och de änglar, som hafva lärt människorna orättfärdighet, skola de instänga i en brinnande dal, som min farfar, Henoch, förut visat mig, i väster, vid de där bergen af guld och silver och järn och droppmetall och tenn.
4. Och de änglar, som hafva lärt människorna orättfärdighet, skola de instänga i en brinnande dal, som min farfar, Henoch, förut visat mig, i väster, vid de där bergen af guld och silver och järn och droppmetall och tenn.    

Och jag såg den dalen, och där var mycket rörelse och svallande vattendrag.
5. Och jag såg den dalen, och där var mycket rörelse och svallande vattendrag.    

Och när allt detta skedde, så uppstod ur den glödande smälta metallen och den rörelse, hvari den försattes, på den orten en svafvellukt, och den förenade sig med vattendragen. Och den dal, som är bestämd för de änglar, som hafva förfört människorna, brinner alltjämt under den marken.
6. Och när allt detta skedde, så uppstod ur den glödande smälta metallen och den rörelse, hvari den försattes, på den orten en svafvellukt, och den förenade sig med vattendragen. Och den dal, som är bestämd för de änglar, som hafva förfört människorna, brinner alltjämt under den marken.  Upp. 20:10

Och genom dess dalar framkomma eldströmmar, där hvarest de änglar straffas, som förledt dem som bo på fästet.
7. Och genom dess dalar framkomma eldströmmar, där hvarest de änglar straffas, som förledt dem som bo på fästet.    

Men de vattnen skola i de dagarna tjäna konungarna och de mäktiga och de höga och dem som bo på fästet till själens och kroppens bot och till andens bestraffning, emedan deras ande är full af vällust; att de må varda straffade till kroppen, emedan de förnekat andarnas Herre och dagligen se änglarnas dom och likväl icke tro på hans namn.
8. Men de vattnen skola i de dagarna tjäna konungarna och de mäktiga och de höga och dem som bo på fästet till själens och kroppens bot och till andens bestraffning, emedan deras ande är full af vällust; att de må varda straffade till kroppen, emedan de förnekat andarnas Herre och dagligen se änglarnas dom och likväl icke tro på hans namn.    

Och allt eftersom deras kropp häftigt brinner, skall förändring äga rum i deras ande från evighet till evighet, ty intet fåfängt ord får talas inför andarnas Herre.
9. Och allt eftersom deras kropp häftigt brinner, skall förändring äga rum i deras ande från evighet till evighet, ty intet fåfängt ord får talas inför andarnas Herre.    

Ty domen skall komma öfver dem, emedan de förtrösta på sin kropps vällust och förneka andarnas Herre.
10. Ty domen skall komma öfver dem, emedan de förtrösta på sin kropps vällust och förneka andarnas Herre.    

Och i de dagarna undergå de vattnen själfva förändring, ty när de änglarna då skola straffas, skall hettan i de vattukällorna förändras, och när änglarna uppstiga, skall källornas vatten kallna.
11. Och i de dagarna undergå de vattnen själfva förändring, ty när de änglarna då skola straffas, skall hettan i de vattukällorna förändras, och när änglarna uppstiga, skall källornas vatten kallna.    

Och jag hörde den helige Mikael, då han svarade och sade: Denna dom, som fälldes öfver änglarna, är ett vittnesbörd för konungarna och de mäktiga och dem som besitta fästet.
12. Och jag hörde den helige Mikael, då han svarade och sade: Denna dom, som fälldes öfver änglarna, är ett vittnesbörd för konungarna och de mäktiga och dem som besitta fästet.    

Ty dessa domens vatten tjäna till änglarnas bot och till deras kroppars död, men de skola icke se det och icke tro, att de vattnen förvandlas och blifva en eld, som brinner i evighet.
13. Ty dessa domens vatten tjäna till änglarnas bot och till deras kroppars död, men de skola icke se det och icke tro, att de vattnen förvandlas och blifva en eld, som brinner i evighet.    


* Att öppna vattnets källor.

* Att öppna vattnets källor.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET