Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 7 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Jättarnas födelse.

VÄKTARNAS BOK

Jättarnas födelse.
   

Och de togo sig hustrur, hvar och en väljande för sig, hvilka de började att nalkas, och med hvilka de lefde tillsammans, lärande dem trolldom, besvärjningar och sönderdelandet af rötter och träd.
ch de togo sig hustrur, hvar och en väljande för sig, hvilka de började att nalkas, och med hvilka de lefde tillsammans, lärande dem trolldom, besvärjningar och sönderdelandet af rötter och träd.  1 Mos. 6:1-2
 

Och qvinnorna blefvo hafvande och framfödde jättar. Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.
2. Och qvinnorna blefvo hafvande och framfödde jättar. Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.  1 Mos. 6:4

Dessa uppslöko allt, hvad menniskornas arbete frambragte, till dess det blef omöjligt att föda dem.
3. Dessa uppslöko allt, hvad menniskornas arbete frambragte, till dess det blef omöjligt att föda dem.    

Då vände de sig emot menniskorna för att uppsluka dem.
4. Då vände de sig emot menniskorna för att uppsluka dem.    

Och började att anfalla foglar, fyrfota djur, krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.
5. Och började att anfalla foglar, fyrfota djur, krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.    

Då straffade jorden de orättfärdiga.
6. Då straffade jorden de orättfärdiga.    


2 Section - Pariser M. S. afskrifvet af Woide.

2 Section - Pariser M. S. afskrifvet af Woide.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
7 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET