Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 74 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Månen. Himlens portar.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Månen. Himlens portar.
   

Då såg jag en annan bana och ordning, som han utstakade i lagen för månan.
å såg jag en annan bana och ordning, som han utstakade i lagen för månan.    

Månarnes banor och hvarje sak som rörde dem visades mig af Uriel, den helige ängelen, som styrde dem alla. Deras ståndpunkter antecknade jag, såsom han visade mig dem. Jag uppskref deras månader, såsom de förekommo, och uppgåendet af deras ljus, till dess det är fullbordadt på femton dagar.
2. Månarnes banor och hvarje sak som rörde dem visades mig af Uriel, den helige ängelen, som styrde dem alla. Deras ståndpunkter antecknade jag, såsom han visade mig dem. Jag uppskref deras månader, såsom de förekommo, och uppgåendet af deras ljus, till dess det är fullbordadt på femton dagar.    

I hvardera af dess två sjundedelar fullbordar det allt sitt ljus vid uppgående och nedgående.
3. I hvardera af dess två sjundedelar fullbordar det allt sitt ljus vid uppgående och nedgående.    

På bestämda månader ändrar det sin nedgång; och på bestämda månader uppgår det genom hvardera porten.
4. På bestämda månader ändrar det sin nedgång; och på bestämda månader uppgår det genom hvardera porten.    

I trenne portar går månan ned med solen, nemligen i de tvenne, som äro midt uti, och i den tredje och fjerde.
5. I trenne portar går månan ned med solen, nemligen i de tvenne, som äro midt uti, och i den tredje och fjerde.    

Från den tredje porten utgår den i sju dagar och gör sitt omlopp. Å nyo återvänder den till den port, hvarifrån solen går ut, och i den fullkomnas dess ljus helt och hållet. Sedan afviker han från solen och ingår åtta dagar i den sjette porten, och återvänder på sju dagar till den tredje porten, hvarifrån solen utgår.
6. Från den tredje porten utgår den i sju dagar och gör sitt omlopp. Å nyo återvänder den till den port, hvarifrån solen går ut, och i den fullkomnas dess ljus helt och hållet. Sedan afviker han från solen och ingår åtta dagar i den sjette porten, och återvänder på sju dagar till den tredje porten, hvarifrån solen utgår.    

Då solen utgår från den fjerde porten, utgår månan för sju dagar, till dess den flyttar från femte porten. Å nyo återvänder den i sju dagar till den fjerde porten och fullkomnar hela sitt ljus, afviker och går genom den första porten i åtta dagar.
7. Då solen utgår från den fjerde porten, utgår månan för sju dagar, till dess den flyttar från femte porten. Å nyo återvänder den i sju dagar till den fjerde porten och fullkomnar hela sitt ljus, afviker och går genom den första porten i åtta dagar.    

Och återvänder i sju dagar till den fjerde porten, hvarifrån solen utgår.
8. Och återvänder i sju dagar till den fjerde porten, hvarifrån solen utgår.    

Sålunda såg jag deras ståndpunkter, huru solen uppgår och nedgår efter månadernas bestämda ordning.
9. Sålunda såg jag deras ståndpunkter, huru solen uppgår och nedgår efter månadernas bestämda ordning.    

Af dessa tider blir för solen ett öfverskott af trettio dagar på fem år; alla dadagarne hörande till hvarje år af de fem åren, då de äro fulländade, uppgå till trehundrade sextiofyra dagar;
10. Af dessa tider blir för solen ett öfverskott af trettio dagar på fem år; alla dadagarne hörande till hvarje år af de fem åren, då de äro fulländade, uppgå till trehundrade sextiofyra dagar;    

och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.
11. och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.    

Månan anförer alla åren ordentligen, så att deras afdelningar hvarken skola komma för bittida eller för sent en enda dag, men att åren skola omvexla med bestämd noggrannhet i trehundrade sextiofyra dagar.
12. Månan anförer alla åren ordentligen, så att deras afdelningar hvarken skola komma för bittida eller för sent en enda dag, men att åren skola omvexla med bestämd noggrannhet i trehundrade sextiofyra dagar.    

På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.
13. På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.    

Till månan höra på tre år blott ettusende sextiotvå dagar; på fem år har den femtio dagar mindre än solen, ty om en tilläggning göres till de ettusende sextiotvå dagarne,
14. Till månan höra på tre år blott ettusende sextiotvå dagar; på fem år har den femtio dagar mindre än solen, ty om en tilläggning göres till de ettusende sextiotvå dagarne,    

blir det på fem år ettusende sjuhundrade sjuttio dagar; och månans dagar på åtta år äro tvåtusende åttahundrade trettiotvå dagar.
15. blir det på fem år ettusende sjuhundrade sjuttio dagar; och månans dagar på åtta år äro tvåtusende åttahundrade trettiotvå dagar.    

Ty dess dagar på åtta år äro åttatio dagar mindre än solens, hvilka åttatio dagar äro dess minskning på åtta år.
16. Ty dess dagar på åtta år äro åttatio dagar mindre än solens, hvilka åttatio dagar äro dess minskning på åtta år.    

Året blir verkligen fullbordadt i förhållande till månarnes ståndpunkter och solens ståndpunkt, hvilken uppgår i olika portar; hvilken uppgår och nedgår i dem i trettio dagar.
17. Året blir verkligen fullbordadt i förhållande till månarnes ståndpunkter och solens ståndpunkt, hvilken uppgår i olika portar; hvilken uppgår och nedgår i dem i trettio dagar.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
74 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET