Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 75 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Portar. Vindar.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Portar. Vindar.
   

Dessa äro anförare för de tusendes hufvudmän, hvilka herrska öfver hela skapelsen och alla stjernorna; med de fyra dagarna, hvilka äro tillagde och aldrig åtskilde från det ställe, som blifvit dem anvisadt efter årets fullkomliga beräkning.
essa äro anförare för de tusendes hufvudmän, hvilka herrska öfver hela skapelsen och alla stjernorna; med de fyra dagarna, hvilka äro tillagde och aldrig åtskilde från det ställe, som blifvit dem anvisadt efter årets fullkomliga beräkning.    

Och dessa betjena fyra dagar, hvilka icke äro räknade i årets beräkning. I anseende till dem irra sig menniskorna ganska mycket; ty dessa ljus tjena verkligen i verldens hus en dag i den första porten, en i den tredje porten, en i den fjerde och en i den sjette porten. Och verldens harmoni blir fullkomnad vid hvarje dess trehundrade sextio fjerde dags ställning;
2. Och dessa betjena fyra dagar, hvilka icke äro räknade i årets beräkning. I anseende till dem irra sig menniskorna ganska mycket; ty dessa ljus tjena verkligen i verldens hus en dag i den första porten, en i den tredje porten, en i den fjerde och en i den sjette porten. Och verldens harmoni blir fullkomnad vid hvarje dess trehundrade sextio fjerde dags ställning;    

ty teknen, årstiderne, åren, och dagarne visade Uriel för mig, den ängel, som herrlighetens Herre satt öfver alla lysande kroppar i himmelens himmel och i verlden; på det de må styra öfver molnens yta, och, synlige öfver jorden, blifva Ledare af dagar och nätter, solen, månan, stjernorna och alla himmelens stjernor, hvilka göra sitt omlopp med alla himmelens vagnar.
3. ty teknen, årstiderne, åren, och dagarne visade Uriel för mig, den ängel, som herrlighetens Herre satt öfver alla lysande kroppar i himmelens himmel och i verlden; på det de må styra öfver molnens yta, och, synlige öfver jorden, blifva Ledare af dagar och nätter, solen, månan, stjernorna och alla himmelens stjernor, hvilka göra sitt omlopp med alla himmelens vagnar.    

Sålunda visade Uriel mig tolf portar öppna för omloppet af solens vagnar i himmelen, från hvilken solens strålar utskjuta. Från dessa utsprider sig värman öfver jorden, då de blifva öppnade på sina bestämda årstider.
4. Sålunda visade Uriel mig tolf portar öppna för omloppet af solens vagnar i himmelen, från hvilken solens strålar utskjuta. Från dessa utsprider sig värman öfver jorden, då de blifva öppnade på sina bestämda årstider.    

De äro för vindarne och daggens ande, då de på deras årstider blifva öppnade, öppnade på himmelen vid dess yttersta gränser.
5. De äro för vindarne och daggens ande, då de på deras årstider blifva öppnade, öppnade på himmelen vid dess yttersta gränser.    

Tolf portar såg jag i himmelen vid jordens yttersta gränser, genom hvilka solen, månan och stjernorna och alla himmelens verk gå fram vid deras uppgång och nedgång.
6. Tolf portar såg jag i himmelen vid jordens yttersta gränser, genom hvilka solen, månan och stjernorna och alla himmelens verk gå fram vid deras uppgång och nedgång.   

Många fönster äro äfven öppna till höger och till venster. Ett fönster blir vid en viss årstid oändligen hett. Äfvenså äro der portar, från hvilka stjernorna utgå, såsom de äro befallde, och i hvilka de nedgå efter deras antal.
7. Många fönster äro äfven öppna till höger och till venster. Ett fönster blir vid en viss årstid oändligen hett. Äfvenså äro der portar, från hvilka stjernorna utgå, såsom de äro befallde, och i hvilka de nedgå efter deras antal.    

Jag såg likaledes himmelens vagnar rullande ofvanefter i verlden till dessa portar, i hvilka de stjernor vända sig, som aldrig nedgå.
8. Jag såg likaledes himmelens vagnar rullande ofvanefter i verlden till dessa portar, i hvilka de stjernor vända sig, som aldrig nedgå.    

En af dessa är större än alla, som gå omkring hela verlden.
9. En af dessa är större än alla, som gå omkring hela verlden.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
75 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET