Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 77 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Världens fyra vindar. Sju berg. Sju strömmar. Sju öar.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Världens fyra vindar. Sju berg. Sju strömmar. Sju öar.
   

Den första vinden kallas den östra, emedan den är den första. Den andra kallas den södra, emedan den Aldrahögste der nedstiger; och ofta nedstiger Han der, hvilken är välsignad för evigt.
en första vinden kallas den östra, emedan den är den första. Den andra kallas den södra, emedan den Aldrahögste der nedstiger; och ofta nedstiger Han der, hvilken är välsignad för evigt.    

Den vestra vinden har namn af förminskning, emedan alla himmelens ljus der förminskas och nedstiga.
2. Den vestra vinden har namn af förminskning, emedan alla himmelens ljus der förminskas och nedstiga.    

Den fjerde vinden, som kallas den nordliga, är delad i tre delar, hvaraf en är för menniskornas boning, en annan för sjöar med vatten samt dalar, skogar, strömar, skuggrika platser och snö, och den tredje delen för paradiset.
3. Den fjerde vinden, som kallas den nordliga, är delad i tre delar, hvaraf en är för menniskornas boning, en annan för sjöar med vatten samt dalar, skogar, strömar, skuggrika platser och snö, och den tredje delen för paradiset.    

Sju höga berg såg jag, högre än alla berg på jorden, från hvilka frost utgår, medan dagar, årstider och år försvinna och gå bort.
4. Sju höga berg såg jag, högre än alla berg på jorden, från hvilka frost utgår, medan dagar, årstider och år försvinna och gå bort.    

Sju strömar såg jag på jorden, större än alla strömmar, af hvilka en börjar sitt lopp från vester; i ett stort haf faller dess vatten.
5. Sju strömar såg jag på jorden, större än alla strömmar, af hvilka en börjar sitt lopp från vester; i ett stort haf faller dess vatten.    

Två komma från norr till hafvet, deras vatten flyter uti det Erytheiska hafvet på östra sidan.
6. Två komma från norr till hafvet, deras vatten flyter uti det Erytheiska hafvet på östra sidan.    

Och af de övriga togo fyra sitt lopp i nordens ihålighet, två till deras haf, det Erytheiska hafvet, och två utgjutas i ett stort haf, hvarest äfven säges vara en öken.
7. Och af de övriga togo fyra sitt lopp i nordens ihålighet, två till deras haf, det Erytheiska hafvet, och två utgjutas i ett stort haf, hvarest äfven säges vara en öken.    

Sju stora öar såg jag i hafvet och på jorden; sju i det stora hafvet.
8. Sju stora öar såg jag i hafvet och på jorden; sju i det stora hafvet.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
77 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET