Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 79 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

79-80:1 Summering av himlaljusens omlopp.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

79-80:1 Summering av himlaljusens omlopp.
   

Och nu, min son Mathusala, har jag visat dig hvarje ting; och berättelsen om hvarje ordning för stjernorna på himmelen är slutad.
ch nu, min son Mathusala, har jag visat dig hvarje ting; och berättelsen om hvarje ordning för stjernorna på himmelen är slutad.    

Han visade mig hvarje lag rörande dem, hvilka äga rum vid alla tider, och i alla årstider under hvarje inflytande, alla år vid hvarderas ankomst och under dess styrelse, så länge hvarje månad och hvarje vecka räcker.
2. Han visade mig hvarje lag rörande dem, hvilka äga rum vid alla tider, och i alla årstider under hvarje inflytande, alla år vid hvarderas ankomst och under dess styrelse, så länge hvarje månad och hvarje vecka räcker.    

Han visade mig äfven månans aftagande, som för sig går i sjette porten; ty i den sjette porten blir dess ljus förtärdt. Från denna är månadens början;
3. Han visade mig äfven månans aftagande, som för sig går i sjette porten; ty i den sjette porten blir dess ljus förtärdt. Från denna är månadens början;    

och dess aftagande för sig går i sjette porten under dess omlopp, till dess etthundrade sjuttiosju dagar äro fullbordade, enligt sättet att räkna efter veckor, tjugufem veckor och två dagar.
4. och dess aftagande för sig går i sjette porten under dess omlopp, till dess etthundrade sjuttiosju dagar äro fullbordade, enligt sättet att räkna efter veckor, tjugufem veckor och två dagar.    

Dess omlopp är mindre än solens, i förhållande till stjernornas gång efter jemna fem dagar på ett halft år,
5. Dess omlopp är mindre än solens, i förhållande till stjernornas gång efter jemna fem dagar på ett halft år,    

Då denna deras synliga belägenhet är fullbordad. Sådant är utseendet och likheten af hvarje himlakropp, som Uriel den store ängelen, hvilken styrer dem, visade mig.
6. Då denna deras synliga belägenhet är fullbordad. Sådant är utseendet och likheten af hvarje himlakropp, som Uriel den store ängelen, hvilken styrer dem, visade mig.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
79 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET