Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De himmelska tavlorna. Enochs uppdrag.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De himmelska tavlorna. Enochs uppdrag.
   

Han sade: O Enoch, se på den bok, hvilken himmelen har småningom låtit nedfalla; läs hvad som är skrifvet i den, och förstå hvarje del deraf.
an sade: O Enoch, se på den bok, hvilken himmelen har småningom låtit nedfalla; läs hvad som är skrifvet i den, och förstå hvarje del deraf.    

Då såg jag på allt, hvad som var skrifvet, och förstod allt, läsande boken, och allt som var skrifvet deri, alla menniskans gerningar. Och alla köttets barns gerningar på jorden, så länge verldens slägten finnas.
2. Då såg jag på allt, hvad som var skrifvet, och förstod allt, läsande boken, och allt som var skrifvet deri, alla menniskans gerningar. Och alla köttets barns gerningar på jorden, så länge verldens slägten finnas.    

Straxt derefter välsignade jag Herren herrlighetens Konung, som har så danat hela verldens inrättning. Och jag prisade Herren för dess långmodighet och velsignelse emot verldens barn.
3. Straxt derefter välsignade jag Herren herrlighetens Konung, som har så danat hela verldens inrättning. Och jag prisade Herren för dess långmodighet och velsignelse emot verldens barn.    

Vid den tiden sade jag: Välsignad är den menniska, som dör rättfärdig och god, mot hvilken ingen förteckning på brott är skrifven, och hos hvilken orättfärdighet icke är funnen.
4. Vid den tiden sade jag: Välsignad är den menniska, som dör rättfärdig och god, mot hvilken ingen förteckning på brott är skrifven, och hos hvilken orättfärdighet icke är funnen.    

Då förmådde desse tre helige mig att nalkas, och ställde mig på jorden framför dörren till mitt hus. Och de sade till mig: förklara allting för Mathusala din son, och underrätta alla dina barn, att intet kött skall blifva skuldfritt inför Herren; ty Han är deras Skapare.
5. Då förmådde desse tre helige mig att nalkas, och ställde mig på jorden framför dörren till mitt hus. Och de sade till mig: förklara allting för Mathusala din son, och underrätta alla dina barn, att intet kött skall blifva skuldfritt inför Herren; ty Han är deras Skapare.    

Ett helt år skola vi lämna dig med dina barn, till dess du återvunnit din styrka, på det du må undervisa ditt hus, uppskrifva dessa ting och förklara dem för alla dina barn. Men ett annat år skola de hämta dig från deras krets,
6. Ett helt år skola vi lämna dig med dina barn, till dess du återvunnit din styrka, på det du må undervisa ditt hus, uppskrifva dessa ting och förklara dem för alla dina barn. Men ett annat år skola de hämta dig från deras krets,    

och ditt hjerta skall blifva styrkt; ty de utvalda skola undervisa de utvalda i rättfärdighet; de rättfärdiga skola glädjas med de rättfärdiga, lyckönskande hvarandra;
7. och ditt hjerta skall blifva styrkt; ty de utvalda skola undervisa de utvalda i rättfärdighet; de rättfärdiga skola glädjas med de rättfärdiga, lyckönskande hvarandra;    

men syndare skola med syndare dö. Och förderfvade skola med de förderfvade drunkna.
8. men syndare skola med syndare dö. Och förderfvade skola med de förderfvade drunkna.    

De som lefva i rättfärdighet, skola likaledes dö för mennisko-gerningars skull, och skola samlas tillhopa för de ondas gerningars skull.
9. De som lefva i rättfärdighet, skola likaledes dö för mennisko-gerningars skull, och skola samlas tillhopa för de ondas gerningars skull.    

I dessa dagar slutade de samtalet med mig. Och jag återvände till mina medmenniskor, välsignande verldarnas Herre.
10. I dessa dagar slutade de samtalet med mig. Och jag återvände till mina medmenniskor, välsignande verldarnas Herre.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET