Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De himmelska tavlorna. Henochs uppdrag.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

De himmelska tavlorna. Henochs uppdrag.
   

Och han sade till mig: O Henoch, se på de himmelska taflornas skrift och läs hvad som står på dem och lägg hvarje särskild del på minnet.
ch han sade till mig: O Henoch, se på de himmelska taflornas skrift och läs hvad som står på dem och lägg hvarje särskild del på minnet.    

Och jag betraktade allting på de himmelska taflorna och läste allt som var skrifvet på dem och lade det på minnet och läste boken och allt som stod i den, om människornas alla gärningar och om alla af kött födda, som skola bo på jorden, ända till de sist lefvande släktena.
2. Och jag betraktade allting på de himmelska taflorna och läste allt som var skrifvet på dem och lade det på minnet och läste boken och allt som stod i den, om människornas alla gärningar och om alla af kött födda, som skola bo på jorden, ända till de sist lefvande släktena.    

Och sedan prisade jag genast Herren, härlighetens evige Konung, därför att han gjort världens alla verk, och lofvade Herren för hans tålamod och välsignade honom för världens barns skull.
3. Och sedan prisade jag genast Herren, härlighetens evige Konung, därför att han gjort världens alla verk, och lofvade Herren för hans tålamod och välsignade honom för världens barns skull.    

Och jag sade: Salig den man som dör rättfärdig och god, om hvilken ingen orättfärdighetens skrift är upptecknad och emot hvilken ingen skuld finnes!
4. Och jag sade: Salig den man som dör rättfärdig och god, om hvilken ingen orättfärdighetens skrift är upptecknad och emot hvilken ingen skuld finnes!    

Och de tre heliga buro mig och ställde mig ned på jorden framför dörren till mitt hus och sade till mig: Förkunna allt för din son Metusalah och visa alla dina barn, att ingen dödlig är rättfärdig inför Herren, ty han är deras Skapare.
5. Och de tre heliga buro mig och ställde mig ned på jorden framför dörren till mitt hus och sade till mig: Förkunna allt för din son Metusalah och visa alla dina barn, att ingen dödlig är rättfärdig inför Herren, ty han är deras Skapare.    

Ett år skola vi låta dig stanna hos dina barn, tills du återfått dina krafter, på det att du må undervisa dem och uppskrifva det åt dem och aflägga vittnesbörd för dem, för alla dina barn, och på andra året skall man borttaga dig ur deras krets.
6. Ett år skola vi låta dig stanna hos dina barn, tills du återfått dina krafter, på det att du må undervisa dem och uppskrifva det åt dem och aflägga vittnesbörd för dem, för alla dina barn, och på andra året skall man borttaga dig ur deras krets.    

Var vid god tröst, ty de goda skola kungöra de goda rättvisan, den rättfärdige skall fröjda sig med den rättfärdige, och de skola prisa hvarandra lyckliga.
7. Var vid god tröst, ty de goda skola kungöra de goda rättvisan, den rättfärdige skall fröjda sig med den rättfärdige, och de skola prisa hvarandra lyckliga.    

Men syndaren skall dö med syndaren och den affällige med den affällige.
8. Men syndaren skall dö med syndaren och den affällige med den affällige.    

Och de som utöfva rättfärdighet skola dö för människornas gärningars skull och bortryckas genom de ogudaktigas handlingar.
9. Och de som utöfva rättfärdighet skola dö för människornas gärningars skull och bortryckas genom de ogudaktigas handlingar.    

Och i de dagarna upphörde de att tala med mig, och jag kom till mitt folk och prisade världarnas Herre.
10. Och i de dagarna upphörde de att tala med mig, och jag kom till mitt folk och prisade världarnas Herre.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET