Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 83 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterFjärde delen (kap. 83 - 90)

DRÖMSYNERNAS BOK

Drömsynen om syndafloden.

Fjärde delen (kap. 83 - 90)

DRÖMSYNERNAS BOK

Drömsynen om syndafloden.
   

Och nu har jag visat dig, min son Mathusala, hvarje syn, som jag såg, förr än du blef född.
ch nu har jag visat dig, min son Mathusala, hvarje syn, som jag såg, förr än du blef född.    

Jag vill berätta en annan syn, som jag såg, innan jag blef gift; de likna hvarandra. Den första var, då jag lärde mig en bok, och den andra, innan jag blef gift med din moder. Jag såg en mäktig syn. Och i följd häraf anropade jag Herren.
2. Jag vill berätta en annan syn, som jag såg, innan jag blef gift; de likna hvarandra. Den första var, då jag lärde mig en bok, och den andra, innan jag blef gift med din moder. Jag såg en mäktig syn. Och i följd häraf anropade jag Herren.    

Jag låg i min faderfader Malalels hus, då jag såg i en syn himmelen blifva klar och bortföras.
3. Jag låg i min faderfader Malalels hus, då jag såg i en syn himmelen blifva klar och bortföras.    

Och fallande till jorden såg jag likaledes jorden uppslukas af en stor afgrund, och berg uppstaplas på berg. Kullar nedsjönko på kullar; höga trän skredo från sina stammar och voro på vägen att bortkastas och nedsjunka i afgrunden.
4. Och fallande till jorden såg jag likaledes jorden uppslukas af en stor afgrund, och berg uppstaplas på berg. Kullar nedsjönko på kullar; höga trän skredo från sina stammar och voro på vägen att bortkastas och nedsjunka i afgrunden.    

Af häpenhet öfver dessa ting blef min röst darrande. Jag ropade och sade: jorden är förstörd.
5. Af häpenhet öfver dessa ting blef min röst darrande. Jag ropade och sade: jorden är förstörd.    

Då uppreste min faderfader Malalel mig och sade til mig: hvarföre ropar du så, min son? och hvarföre jämrar du sig så?
6. Då uppreste min faderfader Malalel mig och sade til mig: hvarföre ropar du så, min son? och hvarföre jämrar du sig så?    

Jag berättade för honom hela den syn, som jag hade sett. Han sade till mig: besannadt är hvad du har sett, min son. Och mäktig är synen af din dröm rörande hvarje hemlig synd på jorden. Dess beståndsdelar skola sjunka ned i afgrunden, och en stor förstörelse skall inträffa.
7. Jag berättade för honom hela den syn, som jag hade sett. Han sade till mig: besannadt är hvad du har sett, min son. Och mäktig är synen af din dröm rörande hvarje hemlig synd på jorden. Dess beståndsdelar skola sjunka ned i afgrunden, och en stor förstörelse skall inträffa.    

Nu, min son, stig upp och bönfall hos herrlighetens Herre (ty du är trogen) att en återstod måtte lemnas på jorden, och att han ej måtte alldeles förstöra den.
8. Nu, min son, stig upp och bönfall hos herrlighetens Herre (ty du är trogen) att en återstod måtte lemnas på jorden, och att han ej måtte alldeles förstöra den.    

Min son, all denna olycka öfver jorden kommer ned ifrån himmelen; på jorden skall det blifva en stor förstörelse.
9. Min son, all denna olycka öfver jorden kommer ned ifrån himmelen; på jorden skall det blifva en stor förstörelse.    

Då uppstod jag, bad och bönföll, och uppskref min bön för verldens slägten, förklarande allting för min son Mathusala.
10. Då uppstod jag, bad och bönföll, och uppskref min bön för verldens slägten, förklarande allting för min son Mathusala.    

Då jag gick ut på jorden och, seende på himmelen, blef varse solen framskridande från öster och månan nedgående i vester, några få strödda stjernor och hvarje ting, som Gud har känt från begynnelsen, välsignade jag domens Herre och prisade Honom, emedan Han utsändt solen från österns fönster, på det hon uppstigande och uppgående på himmelens yta måtte springa upp och fullfölja den väg, som blifvit utstakad för henne.
11. Då jag gick ut på jorden och, seende på himmelen, blef varse solen framskridande från öster och månan nedgående i vester, några få strödda stjernor och hvarje ting, som Gud har känt från begynnelsen, välsignade jag domens Herre och prisade Honom, emedan Han utsändt solen från österns fönster, på det hon uppstigande och uppgående på himmelens yta måtte springa upp och fullfölja den väg, som blifvit utstakad för henne.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
83 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET