Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 87 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterDRÖMSYNERNAS BOK

De fyra ärkeänglarnas ankomst.

DRÖMSYNERNAS BOK

De fyra ärkeänglarnas ankomst.
   

Återigen såg jag dem, då de begynte stånga och uppsluka hvarandra; och jorden ropade.
terigen såg jag dem, då de begynte stånga och uppsluka hvarandra; och jorden ropade.    

Då upplyfte jag mina ögon för andra gången mot himmelen och såg i en syn, och se, det kom ut från himmelen, såsom det hade varit liknelsen af hvita menniskor. En kom fram derifrån, och tre med honom.
2. Då upplyfte jag mina ögon för andra gången mot himmelen och såg i en syn, och se, det kom ut från himmelen, såsom det hade varit liknelsen af hvita menniskor. En kom fram derifrån, och tre med honom.    

Dessa tre, som sist kommo fram, fattade mig vid handen och, uppresande mig från jordens slägten, upphöjde mig på ett högt ställe. Då visade de mig ett ansenligt torn på jorden, medan hvarje kulle blef förminskad.
3. Dessa tre, som sist kommo fram, fattade mig vid handen och, uppresande mig från jordens slägten, upphöjde mig på ett högt ställe. Då visade de mig ett ansenligt torn på jorden, medan hvarje kulle blef förminskad.    

Och de sade: blif kvar här, tilldess du får se, hvad som skall komma öfver dessa elefanter, kameler och åsnor, öfver stjernorna och öfver alla korna.
4. Och de sade: blif kvar här, tilldess du får se, hvad som skall komma öfver dessa elefanter, kameler och åsnor, öfver stjernorna och öfver alla korna.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
87 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET