Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 92 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelENOCHS EPISTEL

Enochs bok om Vishetens lära.

ENOCHS EPISTEL

Enochs bok om Vishetens lära.
   

Detta är hvad Enoch har skrifvit. Han skref all denna vishetens lärdom för hvarje man af värdighet och hvarje domare på jorden, för alla mina barn, som skola bo på jorden, och för efterkommande slägten, hvilka styra sig sjelfva i rättrådighet och fred.
etta är hvad Enoch har skrifvit. Han skref all denna vishetens lärdom för hvarje man af värdighet och hvarje domare på jorden, för alla mina barn, som skola bo på jorden, och för efterkommande slägten, hvilka styra sig sjelfva i rättrådighet och fred.    

Låten icke eder själ intagas af sorg för tidernas skull; ty den Helige, den store Ende har förelagt en viss tid för allt.
2. Låten icke eder själ intagas af sorg för tidernas skull; ty den Helige, den store Ende har förelagt en viss tid för allt.    

Låt den rättfärdige mannen uppstå från sin slummer, låt honom uppstå och framgå på rättfärdighetens väg, på alla dess vägar, låt honom tillväxa i godhet och evig mildhet.
3. Låt den rättfärdige mannen uppstå från sin slummer, låt honom uppstå och framgå på rättfärdighetens väg, på alla dess vägar, låt honom tillväxa i godhet och evig mildhet.    

Nåd skall ske den rättfärdige mannen; honom skall rättrådighet och makt för evigt tillskyndas. I godhet och rättfärdighet skall han lefva, och han skall vandra i ett evigtvarande ljus;
4. Nåd skall ske den rättfärdige mannen; honom skall rättrådighet och makt för evigt tillskyndas. I godhet och rättfärdighet skall han lefva, och han skall vandra i ett evigtvarande ljus;    

men synden skall förgås i ett evigt mörker, och skall ej heller någonsin mera synas.
5. men synden skall förgås i ett evigt mörker, och skall ej heller någonsin mera synas.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
92 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET