Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 92 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelHENOCHS EPISTEL

Henochs bok om Vishetens lära.

HENOCHS EPISTEL

Henochs bok om Vishetens lära.
   

Skrifven av Henoch, skrifvaren, är hela denna lära om visheten - som förtjänar pris af alla människor och som är en domare öfver hela jorden - för alla mina barn, som skola bo på jorden och för de kommande släktena, hvilka skola utöfva rättskaffenhet och sprida frid.
krifven av Henoch, skrifvaren, är hela denna lära om visheten - som förtjänar pris af alla människor och som är en domare öfver hela jorden - för alla mina barn, som skola bo på jorden och för de kommande släktena, hvilka skola utöfva rättskaffenhet och sprida frid.    

Eder ande vare icke bedröfvad öfver de onda tiderna, ty den Helige och Store har fastställt dagar för allting.
2. Eder ande vare icke bedröfvad öfver de onda tiderna, ty den Helige och Store har fastställt dagar för allting.    

Och den rättfärdige skall uppstå ur sömnen och vandra på rättfärdighetens väg, och hela hans väg och vandel skola vara i evig godhet och nåd.
3. Och den rättfärdige skall uppstå ur sömnen och vandra på rättfärdighetens väg, och hela hans väg och vandel skola vara i evig godhet och nåd.    

Gud skall vara den rättfärdige huld och gifva honom evig rättskaffenhet och evigt herravälde, och han skall lefva i godhet och rättfärdighet och vandra i evigt ljus.
4. Gud skall vara den rättfärdige huld och gifva honom evig rättskaffenhet och evigt herravälde, och han skall lefva i godhet och rättfärdighet och vandra i evigt ljus.    

Och synden skall förgås i mörker för alltid och för evigt och skall icke synas mer alltifrån den stunden och ända i evighet.
5. Och synden skall förgås i mörker för alltid och för evigt och skall icke synas mer alltifrån den stunden och ända i evighet.    
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
92 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET