Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 95 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Enochs sorg. Varningar till syndare.

ENOCHS EPISTEL

Enochs sorg. Varningar till syndare.
   

O, att mina ögon voro skyar af vatten, att jag måtte gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom regn och lätta mitt hjertas sorg!
, att mina ögon voro skyar af vatten, att jag måtte gråta öfver eder och utgjuta mina tårar såsom regn och lätta mitt hjertas sorg!    

Hvem har tillåtit eder att hata och att öfverträda? Dom skall komma öfver eder, J syndare!
2. Hvem har tillåtit eder att hata och att öfverträda? Dom skall komma öfver eder, J syndare!    

De rättfärdige skola icke frukta de onda, emedan Gud skall åter bringa dem i edert våld, på det J mågen hämna eder på dem efter eget behag.
3. De rättfärdige skola icke frukta de onda, emedan Gud skall åter bringa dem i edert våld, på det J mågen hämna eder på dem efter eget behag.    

Ve eder, som skolen så bindas af förbannelser, att J icke kunnen blifva förlossade ifrån dem; ty botemedlet är långt skildt ifrån eder, för edra synders skull.
4. Ve eder, som skolen så bindas af förbannelser, att J icke kunnen blifva förlossade ifrån dem; ty botemedlet är långt skildt ifrån eder, för edra synders skull.    

Ve eder, som belönen edra grannar med ondt; ty J skolen belönas efter edra gerningar.
5. Ve eder, som belönen edra grannar med ondt; ty J skolen belönas efter edra gerningar.    

Ve eder, J falske vittnen, som förvärren orättfärdigheten; ty J skolen hastigt förgås.
6. Ve eder, J falske vittnen, som förvärren orättfärdigheten; ty J skolen hastigt förgås.    

Ve eder, J syndare, ty J förkasten de rättfärdiga; ty J emottagen eller förkasten efter behag dem, som begå orättfärdighet, och deras ok skall komma öfver eder.
7. Ve eder, J syndare, ty J förkasten de rättfärdiga; ty J emottagen eller förkasten efter behag dem, som begå orättfärdighet, och deras ok skall komma öfver eder.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
95 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET