Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 99 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Verop över gudlösa och de som förvränger sanningen. Eländet som skall komma över syndarna i de sista dagarna. Ytterligare verop.

HENOCHS EPISTEL

Verop över gudlösa och de som förvränger sanningen. Eländet som skall komma över syndarna i de sista dagarna. Ytterligare verop.
   

Ve dem som begå gudlösheter och prisa det lögnaktiga talet och hålla det i ära; I gån under och fån ett eländigt lif.
e dem som begå gudlösheter och prisa det lögnaktiga talet och hålla det i ära; I gån under och fån ett eländigt lif.    

Ve eder, som förvrängen sanningens ord! Och de affalla från den eviga lagen och göra sig själva till hvad de icke voro, till syndare; de skola förtrampas på jorden.
2. Ve eder, som förvrängen sanningens ord! Och de affalla från den eviga lagen och göra sig själva till hvad de icke voro, till syndare; de skola förtrampas på jorden.    

I de dagarna gören eder redo, I rättfärdiga, för att börja edra minnesböner, och dem framläggen I inför änglarna såsom vittnesbörd, att de må förelägga den Högste till hågkomst syndarnas synd.
3. I de dagarna gören eder redo, I rättfärdiga, för att börja edra minnesböner, och dem framläggen I inför änglarna såsom vittnesbörd, att de må förelägga den Högste till hågkomst syndarnas synd.    

I de dagarna skola folken komma i rörelse, och deras släkten skola resa sig på fördärfvets dag.
4. I de dagarna skola folken komma i rörelse, och deras släkten skola resa sig på fördärfvets dag.    

Och i de dagarna skall lifsfrukten framkomma ofullgången, och sina egna barn skola de slita i stycken och stöta dem ifrån sig och råka ut för missfall. Spenabarnen skola de förskjuta och icke vända åter till dem och ej förbarma sig öfver sina kära.
5. Och i de dagarna skall lifsfrukten framkomma ofullgången, och sina egna barn skola de slita i stycken och stöta dem ifrån sig och råka ut för missfall. Spenabarnen skola de förskjuta och icke vända åter till dem och ej förbarma sig öfver sina kära.    

Åter svär jag eder, I syndare, att synden är beredd för en dag af oaflåtlig blodsutgjutelse.
6. Åter svär jag eder, I syndare, att synden är beredd för en dag af oaflåtlig blodsutgjutelse.    

Och de skola tillbedja stenar, och somliga skola göra beläten af guld och silfver och trä och lera; Och andra skola dyrka orena andar och demoner och allahanda afgudar och tillbedja i afgudatemplen, ehuru man icke kan finna hos dessa någon hjälp.
7. Och de skola tillbedja stenar, och somliga skola göra beläten af guld och silfver och trä och lera; Och andra skola dyrka orena andar och demoner och allahanda afgudar och tillbedja i afgudatemplen, ehuru man icke kan finna hos dessa någon hjälp.    

Och de skola för sitt hjärtas dåraktighets skull nedsjunka i okunnighet, och deras ögon varda förblindade genom deras drömsyner och deras hjärtans räddhåga.
8. Och de skola för sitt hjärtas dåraktighets skull nedsjunka i okunnighet, och deras ögon varda förblindade genom deras drömsyner och deras hjärtans räddhåga.    

Genom dem skola de råka i okunnighet och fruktan, emedan de göra alla sina verk i lögn och tillbedja stenen, och de skola på en gång omkomma.
9. Genom dem skola de råka i okunnighet och fruktan, emedan de göra alla sina verk i lögn och tillbedja stenen, och de skola på en gång omkomma.    

Men i de dagarna saliga alla de som anammat vishetens ord och känna henne och vandra på den Högstes vägar och på rättfärdighetens väg och icke äro ogudaktiga med de ogudaktiga; ty de skola blifva frälsta.
10. Men i de dagarna saliga alla de som anammat vishetens ord och känna henne och vandra på den Högstes vägar och på rättfärdighetens väg och icke äro ogudaktiga med de ogudaktiga; ty de skola blifva frälsta.    

Ve eder, som utbreden det onda vidare till eder nästa, ty i helvetet skolen I dödas.
11. Ve eder, som utbreden det onda vidare till eder nästa, ty i helvetet skolen I dödas.    

Ve eder, som läggen en grund för synd och bedrägeri, som väcka bitterhet på jorden, ty därför skall hon taga en ände.
12. Ve eder, som läggen en grund för synd och bedrägeri, som väcka bitterhet på jorden, ty därför skall hon taga en ände.    

Ve eder, som byggen edra hus med andras arbete och hvilkas byggnadsämnen intet annat äro än syndens tegel och stenar; jag säger eder, att I icke hafven någon frid.
13. Ve eder, som byggen edra hus med andras arbete och hvilkas byggnadsämnen intet annat äro än syndens tegel och stenar; jag säger eder, att I icke hafven någon frid.    

Ve dem som förkasta sina fäders mått och arfvedel, som vara evigt, och hänga sina själar på afgudarna; ty de skola icke få någon ro.
14. Ve dem som förkasta sina fäders mått och arfvedel, som vara evigt, och hänga sina själar på afgudarna; ty de skola icke få någon ro.    

Ve dem som göra orätt och hjälpa våldet och döda sin nästa ända till den stora domens dag;
15. Ve dem som göra orätt och hjälpa våldet och döda sin nästa ända till den stora domens dag;    

ty Gud skall kasta eder härlighet öfver ända och lära eder känna eder ondska och uppväcka sin vredes ande, att han må dräpa eder alla med svärd. Och alla rättfärdiga och heliga skola minnas eder synd.
16. ty Gud skall kasta eder härlighet öfver ända och lära eder känna eder ondska och uppväcka sin vredes ande, att han må dräpa eder alla med svärd. Och alla rättfärdiga och heliga skola minnas eder synd.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
99 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET