Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 1 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. All shall be afraid, and the Watchers be terrified. Great fear and trembling shall seize them, even to the ends of the earth.

And all will fear, and the watchers will tremble, and great fear and terror will seize them to the ends of the earth.

And all shall be smitten with fear And the Watchers shall quake, And great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth.

Alla skola förskräckas och väcktarena *) förfäras. Stor fruktan och räddhåga skall gripa dem äfven på jordens yttersta ändar;

Och alla skola förskräckas, och väktarna skola bäfva, och stor fruktan och räddhåga skola fatta dem intill jordens ändar.Previous Chapter

Parallel Translations
1 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET