Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 1 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. The earth shall be immerged, and all things which are in it perish; while judgment shall come upon all, even upon all the righteous:

And the earth will be submerged, and everything that is on the earth will be destroyed, and there will be a judgment upon every thing, and upon all the just.

And the earth shall be wholly rent in sunder, And all that is upon the earth shall perish, And there shall be a judgement upon all (men).

Jorden skall sjunka och alla ting, som finnas derpå, skola förgås; emedan dom skall komma öfver alla, äfven öfver de rättfärdiga.

Jorden skall sjunka, och allt som är på henne skall förgås, och dom skall utgå öfver allting och öfver alla orättfärdiga.Previous Chapter

Parallel Translations
1 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET