Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. They shall all entreat you, but their fathers shall not obtain their wishes respecting them; for they shall hope for eternal life, and that they may live, each of them, five hundred years.

And they will all supplicate thee, but their fathers will secure nothing for them, although they expect an everlasting life, and that each one of them will live five hundred years."

And no request that they (i. e. their fathers) make of thee shall be granted unto their fathers on their behalf; for they hope to live an eternal life, and that each one of them will live five hundred years.'

De skola alla bönfalla hos dig; men deras fäder skola ej få sina önskningar uppfyllda i afseende på dem; ty de skola hoppas ett evigt lif och att hvardera af dem må lefva i femhundrade år.

Och deras fäder skola alla bedja dig om förbarmande, men intet kunna utverka, ehuru de vänta sig ett mycket långt lif och hoppas, att hvar och en af dem skall lefva femhundra år.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET