Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
20. Purify the earth from all oppression, from all injustice, from all crime, from all impiety, and from all the pollution which is committed upon it. Exterminate them from the earth.

And cleanse thou the earth of all oppression and all injustice and all sin and all wickedness and all uncleanness which are produced on the earth: eradicate them from the earth.

And cleanse thou the earth from all oppression, and from all unrighteousness, and from all sin, and from all godlessness: and all the uncleanness that is wrought upon the earth destroy from off the earth.

Rensa jorden från allt förtryck, all orättvisa, alla brott och ogudaktighet och från all den besmittelse, som är begången på den. Utplåna dem från jorden.

Och du, rena jorden från allt öfvervåld och all orättvisa och all synd och all gudlöshet och all orenhet och se till, att de försvinna från henne.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET