Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. To Gabriel also the Lord said, Go to the biters, (13) to the reprobates, to the children of fornication; and destroy the children of fornication, the offspring of the Watchers, from among men; bring them forth, and excite them one against another. Let them perish by mutual slaughter; for length of days shall not be theirs.

(13) Biters. More accurately, "bastards" (Charles, p. 73; Michael A. Knibb, ed. and trans., The Ethiopic Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1978], p. 88).

And God said to Gabriel: "Go against the bastards and those cast off and against the children of fornication, and destroy the children of fornication and the children of the watchers from among men; lead them out, and let them loose that they may destroy each other by murder; for their days shall not be long.

And to Gabriel said the Lord: 'Proceed against the bastards and the reprobates, and against the children of fornication: and destroy [the children of fornication and] the children of the Watchers from amongst men [and cause them to go forth]: send them one against the other that they may destroy each other in battle: for length of days shall they not have.

Åt Gabriel sade Herren äfven: Gå till de bedragne, de ogudaktige och till änglarnes oäkta barn, och förgör dessa barn, väktarnes afföda. Haf dem fram och uppreta dem den ene emot den andre. Låt dem förgås genom ömsesidigt mördande; ty dagarnes längd skall icke blifva deras.

Och till Gabriel sade Gud: Drag ut mot de i synd aflade och de förkastade och utrota dem och väktarnas barn ibland människorna. För dem ut och släpp lös dem, att de må själfva genom mord förgöra hvarandra, ty långt lif skola de icke få.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET