Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Herrens domar uttalade mot Väktarna. Det Messianska riket.

VÄKTARNAS BOK

Herrens domar uttalade mot Väktarna. Det Messianska riket.
   

Då talade den Högste, Store och Helige och sände Uriel till Lameks son, sägande:
å talade den Högste, Store och Helige och sände Uriel till Lameks son, sägande:    

Säg honom i mitt namn: Göm dig! Och uppenbara för honom den förestående änden. Ty hela jorden skall förgås, och en vattuflod är nära att komma öfver henne, och det som är på henne skall förgöras.
2. Säg honom i mitt namn: Göm dig! Och uppenbara för honom den förestående änden. Ty hela jorden skall förgås, och en vattuflod är nära att komma öfver henne, och det som är på henne skall förgöras.    

Och upplys honom, på det att han må fly undan och hans säd varda behållen för hela jorden.
3. Och upplys honom, på det att han må fly undan och hans säd varda behållen för hela jorden.    

Och åter sade Herren till Rafael: Bind Asasel till händer och fötter och kasta honom i mörkret. Gör en öppning i den öken, som är i Dudael, och förflytta honom dit.
4. Och åter sade Herren till Rafael: Bind Asasel till händer och fötter och kasta honom i mörkret. Gör en öppning i den öken, som är i Dudael, och förflytta honom dit.    

Och lägg på honom ohuggna och kantiga stenar och betäck honom med mörker, att han må stanna där för alltid, och öfverhölj hans ansikte, så att han icke skådar ljuset.
5. Och lägg på honom ohuggna och kantiga stenar och betäck honom med mörker, att han må stanna där för alltid, och öfverhölj hans ansikte, så att han icke skådar ljuset.    

Och på domens stora dag skall han kastas i eldsjön.
6. Och på domens stora dag skall han kastas i eldsjön.    

Och gör jorden helbrägda, hvilken änglarna hafva fördärfvat, och förkunna henne, att jag skall hela henne och att icke alla människobarnen skola förgås genom de hemligheter, som väktarna yppat för sina söner och lärt dem.
7. Och gör jorden helbrägda, hvilken änglarna hafva fördärfvat, och förkunna henne, att jag skall hela henne och att icke alla människobarnen skola förgås genom de hemligheter, som väktarna yppat för sina söner och lärt dem.    

Och hela jorden blef fördärfvad genom kunskapen om Asasels verk. Tillskrif honom alla synderna.
8. Och hela jorden blef fördärfvad genom kunskapen om Asasels verk. Tillskrif honom alla synderna.    

Och till Gabriel sade Gud: Drag ut mot de i synd aflade och de förkastade och utrota dem och väktarnas barn ibland människorna. För dem ut och släpp lös dem, att de må själfva genom mord förgöra hvarandra, ty långt lif skola de icke få.
9. Och till Gabriel sade Gud: Drag ut mot de i synd aflade och de förkastade och utrota dem och väktarnas barn ibland människorna. För dem ut och släpp lös dem, att de må själfva genom mord förgöra hvarandra, ty långt lif skola de icke få.    

Och deras fäder skola alla bedja dig om förbarmande, men intet kunna utverka, ehuru de vänta sig ett mycket långt lif och hoppas, att hvar och en af dem skall lefva femhundra år.
10. Och deras fäder skola alla bedja dig om förbarmande, men intet kunna utverka, ehuru de vänta sig ett mycket långt lif och hoppas, att hvar och en af dem skall lefva femhundra år.    

Och till Mikael sade Gud: Kungör detta för Semjasa och hans stallbröder, som förenat sig med kvinnorna till att fördärfva sig med dem i all deras orenhet.
11. Och till Mikael sade Gud: Kungör detta för Semjasa och hans stallbröder, som förenat sig med kvinnorna till att fördärfva sig med dem i all deras orenhet.    

När alla deras söner dräpa hvarandra och de skådat sina käras undergång, så fastbind dem under jordens kullar för sjuttio släktens tid, ända till deras doms och fullbordans dag, tills den yttersta domen hålles för all evighet.
12. När alla deras söner dräpa hvarandra och de skådat sina käras undergång, så fastbind dem under jordens kullar för sjuttio släktens tid, ända till deras doms och fullbordans dag, tills den yttersta domen hålles för all evighet.  2 Petr. 2:4
. Jud. 1:6

I de dagarna skall man föra dem till den brinnande afgrunden. I pinan och fängelset skola de instängas för all evighet.
13. I de dagarna skall man föra dem till den brinnande afgrunden. I pinan och fängelset skola de instängas för all evighet.  Upp. 20:10

Och genast skall afgrunden brinna och sedan förstöras jämte dem. Tillsammans skola de vara bundna till alla släktens ände.
14. Och genast skall afgrunden brinna och sedan förstöras jämte dem. Tillsammans skola de vara bundna till alla släktens ände.    

Och förgör alla vällustiga själar och väktarnas barn, emedan de misshandlat människorna.
15. Och förgör alla vällustiga själar och väktarnas barn, emedan de misshandlat människorna.    

Och utrota allt öfvervåld från jordens yta, och hvarje ondt verk skall taga slut, och rättfärdighetens och rättvisans planta skall synas, och arbetet skall lända till välsignelse. Full af fröjd, skall man i evighet plantera rättvisa och rättfärdighet.
16. Och utrota allt öfvervåld från jordens yta, och hvarje ondt verk skall taga slut, och rättfärdighetens och rättvisans planta skall synas, och arbetet skall lända till välsignelse. Full af fröjd, skall man i evighet plantera rättvisa och rättfärdighet.    

Och nu skola alla rättfärdiga tillbedja i ödmjukhet och förbliva vid lif, tills de födt tusen barn, och alla sina ungdomsdagar och sin sabbat skola de genomlefva i frid.
17. Och nu skola alla rättfärdiga tillbedja i ödmjukhet och förbliva vid lif, tills de födt tusen barn, och alla sina ungdomsdagar och sin sabbat skola de genomlefva i frid.    

I de dagarna skall hela jorden bebyggas i rättfärdighet och planteras med träd och varda uppfylld med välsignelse.
18. I de dagarna skall hela jorden bebyggas i rättfärdighet och planteras med träd och varda uppfylld med välsignelse.    

Allehanda ljufliga träd och vinstockar skall man plantera på henne. Och vinstocken skall bära frukt i ymnighet, och af all säd, som utsås, skall ett mått bära tiotusen, och ett mått oliver skall giva tio pressar olja.
19. Allehanda ljufliga träd och vinstockar skall man plantera på henne. Och vinstocken skall bära frukt i ymnighet, och af all säd, som utsås, skall ett mått bära tiotusen, och ett mått oliver skall giva tio pressar olja.    

Och du, rena jorden från allt öfvervåld och all orättvisa och all synd och all gudlöshet och all orenhet och se till, att de försvinna från henne.
20. Och du, rena jorden från allt öfvervåld och all orättvisa och all synd och all gudlöshet och all orenhet och se till, att de försvinna från henne.    

Och alla människobarnen skola vara rättfärdiga, och alla folk skola ägna mig sin dyrkan och prisa och tillbedja mig.
21. Och alla människobarnen skola vara rättfärdiga, och alla folk skola ägna mig sin dyrkan och prisa och tillbedja mig.    

Och jorden skall vara ren från allt fördärf och all synd och allt straff och alla kval. Och jag skall aldrig mer sända en vattuflod öfver henne, från släkte till släkte evinnerligen.
22. Och jorden skall vara ren från allt fördärf och all synd och allt straff och alla kval. Och jag skall aldrig mer sända en vattuflod öfver henne, från släkte till släkte evinnerligen.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET