Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 100 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. Now then bring gifts of salutation to the rain; that, not being withholden, it may descend upon you; and to the dew, if it has received from you gold and silver.

And now give presents to the rain that it may not be kept back from descending upon you, or the dew when it has received gold or silver from you.

And now give presents to the rain that it be not withheld from descending upon you, nor yet the dew, when it has received gold and silver from you that it may descend.

Bringen nu således helsningar till regnet, att det icke må tillbakahållas, utan nedfalla på eder, och till daggen, om den har emottagit af eder guld och silfver.

Och gifven nu gåfvor åt regnet, att det icke må hindras att nedkomma öfver eder; ej heller daggen, när den mottagit edert silfver och guld.Previous Chapter

Parallel Translations
100 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET