Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 100 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. But when the frost, snow, cold, every snowy wind, and every suffering belonging to them, fall upon you, in those days you will be utterly incapable of standing before them.

When hoar-frost and snow and their coldness descend upon you, and all the winds of the snow and all their plagues, in those days ye will not be able to stand before them.

When the hoar-frost and snow with their chilliness, and all the snow-storms with all their plagues fall upon you, in those days ye shall not be able to stand before them.

Men då frost, snö, köld, hvarje snöblandad vind och hvarje lidande, som åtföljer dem, nedfalla på eder; då skolen J uti dessa dagar blifva ytterst oförmögne att uthärda dem.

När frost och snö med sin köld och när snöns alla vindar tillika med sina plågor nedfalla, öfver eder, i de dagarna skolen I ej kunna bestå för dem.Previous Chapter

Parallel Translations
100 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET