Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 100 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. For a man shall not restrain his hand from his children, nor from his children’s children; his mercy will be to kill them. Nor shall the sinner restrain his hand from his honoured brother. From the dawn of day to the setting sun shall the slaughter continue.

For a man will not in mercy draw his hand from his sons, and from his sons' sons, to kill them; and the sinner will not draw his hand from his honored brother; from the dawn to the setting sun they will kill each other.

For a man shall not withhold his hand from slaying his sons and his sons' sons, And the sinner shall not withhold his hand from his honoured brother: From dawn till sunset they shall slay one another.

Ty en man skall icke afhålla sin hand från sina barn, ej heller från sina barnabarn, hans nåd skall det vara, att döda dem. Ej heller skall syndaren afhålla sin hand från sin hedrade broder. Från dagens början till solens nedgång skall slagtandet fortfara.

Ty mannen skall icke med förbarmande hålla sin hand tillbaka från sina söner och från sina barns barn, och syndaren skall dräpa sin mest aktade broder. Från morgonrodnaden till solens nedgång skola de döda hvarandra.Previous Chapter

Parallel Translations
100 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET