Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 100 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. The horse shall wade up to his breast, and the chariot shall sink to its axle, in the blood of sinners.

And a horse will walk up to his breast in the blood of the sinners, and a wagon will sink in to its height.

And the horse shall walk up to the breast in the blood of sinners, And the chariot shall be submerged to its height.

Hästen skall vada till sitt bröst och vagnen skall nedsjunka till sin axel i syndares blod.

Och stridshästen skall vada i syndarnas blod ända till bringan och vagnen nedsjunka däri ända till sin öfversta del.Förra Kapitlet

Parallel Translations
100 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET