Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 100 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. and to commit the guardianship of all the righteous and holy to the holy angels, that they may protect them as the apple of an eye, until every evil and every crime be annihilated. Whether or not the righteous sleep securely, wise men shall then truly perceive.

But over all the just and holy he will place holy angels as watchmen to watch them like the apple of an eye, till an end has been made to evil and to all sin; and even if the holy sleep a long sleep there is nothing to fear.

And over all the righteous and holy He will appoint guardians from amongst the holy angels, To guard them as the apple of an eye, Until He makes an end of all wickedness and all sin, And though the righteous sleep a long sleep, they have nought to fear.

och att åt de heliga änglars vård öfverlemna alla de rättfärdiga och heliga, på det de må beskydda dem likasom en ögonsten, tilldess hvarje ondska och hvarje missgerning blir till intet gjord. Om de rättfärdige sofva med säkerhet eller ej, det skola visa män då noga märka.

Men öfver de rättfärdiga och heliga skall han sätta heliga änglar till väktare, att de må bevaka dem såsom sin ögonsten, till dess all ondska och synd taga en ände. Och äfven om de rättfärdiga sofva en lång sömn, så hafva de intet att frukta.Previous Chapter

Parallel Translations
100 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET