Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 101 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And if He send his wrath upon you, and upon all your deeds, you are not they who can supplicate him; you who utter against his righteousness, language proud and powerful. To you there shall be no peace.

And when he sends his anger over you and over all your deeds, ye cannot petition him, because ye have spoken concerning his justice proudly and boldly, and ye shall have no peace.

And if He sends His anger upon you because of your deeds, ye cannot petition Him; for ye spake proud and insolent words against His righteousness: therefore ye shall have no peace.

Och om Han skickar sin vrede öfver eder och öfver alla edra gerningar, så ären J icke de, som kunna bedja Honom, J som fören emot Hans rättfärdighet ett högmodigt och stolt språk. För eder skall det icke blifva fred.

Och när han skickar sin vrede öfver eder och alla edra verk så kunnen I icke anropa honom emedan I fören öfvermodigt och fräckt tal emot hans rättfärdighet, och I skolen icke hafva någon frid.Förra Kapitlet

Parallel Translations
101 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET